Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Särskilt boende och hemtjänst i fokus under medborgardialog

Den 26 september gästades PRO Ljusterö traditionsenligt av politiker från Vård- och omsorgsnämnden samt tjänstemän från socialförvaltningen. Under mötet hade åhörarna möjlighet att ställa frågor och få information om äldreomsorgen.

Efter en tids osäkerhet kring den kommunala hemtjänstens avveckling nåddes de drygt 80 gästerna av informationen att Vård- och omsorgsnämnden röstat emot en avveckling på Ljusterö och närliggande öar.

- Vår skyldighet är att se till att medborgarna har tillgång till hemtjänst oavsett var i kommunen de bor. Det hade vi inte kunnat garantera genom en avveckling av den kommunala hemtjänsten på öarna, berättar Mikael Ottosson (KD) Vård- och omsorgsnämndens ordförande. 

Fler frågor som berördes under dagen var:

  • Det särskilda boendet som byggs i anslutning till Görjansgården planeras stå klart under 2018.
  • Korttidsverksamheten i Alceahuset har flyttat till lokaler på Muskötvägen 25 i väntan på upphandling.
  • Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson vill att seniorer ska ha tillgång till fysiska och sociala aktiviteter även på helgerna.
  • Ett seminarium kring bostäder för äldre i framtiden kommer att hållas den 14 november i Alceahuset, Åkersberga.
  • Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Monica Kjellman (L) informerar att hon i egenskap av ordförande i Tillgänglighetsrådet arbetar med om tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta.

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
måndag 10 oktober 2016
Senast uppdaterad:
måndag 21 november 2016