Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Överenskommelse för ökad trygghet

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) undertecknar överenskommelsen tillsammans med kommundirektör Jan-Olof Friman och lokalpolisområdeschef Anette Haag.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) undertecknar överenskommelsen tillsammans med kommundirektör Jan-Olof Friman och lokalpolisområdeschef Anette Haag.

Österåkers kommun har tillsammans med Polisen undertecknat en överenskommelse om att samverka för en ökad trygghet i Österåker. Bland annat kommer antalet synliga poliser att öka.

Överenskommelsen innebär att kommunen och kommunpolisen kommer att arbeta med gemensamma mål för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Österåkers kommun.

Tre områden prioriteras i överenskommelsen. ANDT är det första och betyder ”Alkohol, narkotika, doping och tobak”. Med riktade insatser som föreläsningar i skolorna och projekt som ”Rökfri Skolgård” är syftet att nå ungdomar. I det andra fokusområdet ”Trygga invånare” ingår ökad synlighet av polisen samt grann- och båtsamverkan. Nattvandringar en annan verksamhet där vuxna volontärer i grupp är ute på helgkvällar och rör sig i områden där många ungdomar vistas.

Det tredje fokusområdet handlar om trygghet i det offentliga rummet. Trygghetsperspektivet finns med i kommunens stadsplanering, i allt från anläggning av säkra gång- och cykelvägar till gestaltning av grönområden och belysning. Kommunen har också tagit fram en gratisapp för mobiltelefoner där du som upptäcker skadegörelse som klotter eller trasig gatubelysning enkelt kan rapportera in det.

Överenskommelsen bygger på den lägesbild som tagits fram med hjälp av dialoger med medarbetare och invånare samt brottsstatistik. Tillsammans med lägesbilden har Österåkers kommun även tagit fram en verksamhetsplan för arbetet "Trygg i Österåker".

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
onsdag 30 november 2016
Senast uppdaterad:
måndag 2 januari 2017