Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny lag gör det lättare att ta sig ur skuldfällan

Från och med den 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Eventuellt resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.

Totalt 11 200 svenskar sökte skuldsanering hos Kronofogden förra året. Under samma period fick 5 100 personer sin ansökan beviljad. Men långt ifrån alla som skulle behöva det ansöker om skuldsanering.

- Många överskuldsatta som finns hos Kronofogden skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit krångligt. Idag måste nämligen den enskilde sköta arbetet med att hämta in information om skulderna själv, men enligt den nya lagen blir det lättare då du bara behöver ange ungefärligt belopp, säger Christer Lindström, budget- och skuldrådgivare i Österåkers kommun.

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, som exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge. Dessutom ska den skuldsatta ha en betalningsbefrielse med totalt nästan ett år under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två betalningsfria månader.

– Jag tycker att den nya lagen är bra. Många skuldsatta mår fysiskt och psykiskt dåligt och att bli kvitt sina skulder gör att de får en ny chans i livet, säger Christer Lindström.

1 november träder även en ny lag om skuldsanering för företagare i kraft (F-skuldsanering). Den är till för de överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet. F-skuldsaneringslagen syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige genom en minskad ekonomisk risk med företagandet. Det handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen (enskild näringsverksamhet). Det är alltså inte företaget som skuldsanerat. Även närstående, till exempel make och sambo som blivit överskuldsatta främst på grund av näringsverksamheten, till exempel genom borgensåtaganden, kan få F-skuldsanering. Betalningstiden för företagare är tre år, utan betalningsfria månader.

Fakta - svenskarnas skulder i siffror:

427 000 personer hade skulder hos Kronofogden vid årsskiftet 2015 av dessa är 977 från Österåker.

26 000 Så många hade pågående skuldsanering vid årsskiftet 2015 varav 82 från Österåker

11 200 ansökningar om skuldsanering inkom 2015 varav 36 från Österåker

5 100: Så många ansökningar om skuldsanering beviljades 2015.

Källa: Kronofogden.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 11 oktober 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 9 november 2016