Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lönesatsning på socialförvaltningens medarbetare

Österåkers kommun vill satsa 1,6 miljoner kronor i år för att höja medarbetarnas löner på socialförvaltningen. Det innebär att nästa års lönebudget ökar med 3,3 miljoner kronor. Syftet är att förstärka lönenivåerna i en verksamhet som är hårt belastad och där konkurrensen om medarbetare mellan kommunerna är stor.

Satsningen innebär att budgeten för löner på socialförvaltningen höjs med totalt 5 procent från den 1 juli. Lönerna har tidigare under året höjts med sammanlagt 3 procent från 1 april i den årliga löneöversynen.

Med lönesatsningen vill kommunen höja lönerna för medarbetare som halkat efter i lönesättningen och belöna individuella prestationer. De individuella prestationerna kommer att bedömas utifrån kommunens lönekriterier samtidigt som en jämförelse kommer att göras med andra kommuners lönelägen.

– Medarbetarna i socialförvaltningen arbetar ofta under mycket stor press och vi vill premiera de goda arbetsinsatser som görs. Vi är måna om att attrahera och behålla den kompetens som medarbetarna besitter i kommunen, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun har tidigare även infört en lönetrappa för att gynna medarbetare som arbetar kvar på socialförvaltningen. Lönetrappan omfattar ett antal yrkesgrupper på förvaltningen och är uppdelad i två steg. En medarbetare som har arbetat med samma uppgifter under två år får en löneökning på 2 000 kronor. Efter ytterligare två år höjs lönen återigen med 2 000 kronor. För socialsekreterare med ansvar för barnavårdsutredningar blir löneökningen efter det fjärde året 3 000 kronor.

Beslut om den nya lönesatsningen fattas av Kommunstyrelsen den 25 maj.

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
fredag 20 maj 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 15 november 2016