Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lägenhetsmoduler byggs vid Solskiftet

Enligt beslut från Regeringen ska Österåkers kommun i år ta emot 154 personer med permanent uppehållstillstånd. Det är en stor utmaning att ordna bostäder åt de personer som kommer till Österåkers kommun. Kommunens fastighetsbolag Armada har därför sökt och fått bygglov för tre lägenhetsmoduler vid Solskiftet.

De tre lägenhetsmodulerna kommer att omfatta totalt 15 lägenheter med fyra rum och kök. Lägenheterna är tänkta att användas åt nyanlända med permanent uppehållstillstånd som kommunen är skyldig att ta emot enligt bosättningslagen. Det handlar om ensam- och familjehushåll som redan vistats i Sverige i ett eller ett par år.

Armada fick i uppdrag att uppföra och förvalta lägenhetsmodulerna efter ett enhälligt beslut i Kommunstyrelsens beredskapsutskott den 23 augusti. Ansökan om bygglov behandlades sedan vid Byggnadsnämndens sammanträde den 30 augusti. Byggnadsnämnden kommer att sända ut besked om boendet till grannar och andra berörda. Kommunen kommer också att informera verksamheter och föreningar i området, inklusive personal och föräldrar på Solskiftesskolan.

Integrationen av människor från andra länder är ett delat ansvar mellan Österåkers kommun och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för mottagningen av nyanlända med permanent uppehållstillstånd vilket innebär att hitta praktik, utbildning eller arbete. Österåkers kommun ansvarar för skola, kurser i svenska och samhällsorientering samt bostäder.

Bostadsfrågan är en stor utmaning som Österåkers kommun arbetar med att lösa utifrån de behov som uppstår. 80 procent av de idag befintliga bostäderna för nyanlända är bostadsriggar, liknande de vid sportcentrum i Åkersberga, för ensamhushåll med gemensamt kök och tvättstuga. 20 procent är lägenhetsmoduler som de som kommer att byggas vid Solskiftet, för familjer med fyra rum och kök.

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
onsdag 14 september 2016
Senast uppdaterad:
fredag 16 september 2016