Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Integration av nyanlända i Österåker

Enligt beslut från Regeringen under våren 2016, ska Österåkers kommun i år ta emot totalt 154 personer med permanent uppehållstillstånd. Under 2017 beräknas Sveriges kommuner ta emot cirka 30 procent fler nyanlända än i år, men antalet är ännu inte beslutat. Ansvaret för att integrera dem i samhället är delat mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Arbetsförmedlingen ansvarar för praktik, utbildning eller arbete utifrån den enskildes förutsättningar och bakgrund. Kommunen ansvarar för förskola, skola och bostad.

Bostadsfrågan är en stor utmaning som Österåkers kommun arbetar med att lösa utifrån de behov som uppstår. 80 procent av de idag befintliga bostäderna för nyanlända är bostadsmoduler, liknande de vid sportcentrum i Åkersberga, för ensamhushåll med gemensamt kök och tvättstuga. 20 procent är bostadsmoduler för familjer med 4 rum och kök. Bedömningen är att samtliga personer som anvisas till Österåker under 2016 kommer att få denna typ av boende. Kommunens fastighetsbolag Armada har också sökt och fått bygglov för tre lägenhetsmoduler vid Solskiftet.

Kommunen har inte på politiskt uppdrag köpt bostadsrätter för att i andra hand hyra ut till nyanlända.

Österåkers kommun håller kurser i svenska för invandrare och kurser i samhällsorientering. En fritidsledare med kunskaper i aktuella språk samt en konstpedagog arbetar genom en extrasatsning inom fritidsgårdarna med integrationsfrågor för ungdomar.

Projekt för integration

En stor utmaning under etableringsfasen är att etablera en hållbar kontakt mellan nyanlända och arbetslivet. Bristande kunskaper i svenska, bristande nätverk och ofta sämre hälsa kan leda till att det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I höst startar därför Österåkers kommun ett nytt projekt, VIDA, för att skapa kontakter mellan nyanlända och föreningslivet i Österåker.

Målet med VIDA-projektet, som bedrivs över hela Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen, är att erbjuda nyanlända möjligheten till nätverk, aktiviteter och ökad delaktighet i samhället.

Tove Eriksson, platschef på Täljövikens evakueringsboende då det var i bruk från december 2015 till juni 2016, leder VIDA-projektet.

– Under arbetet på Täljöviken funderade jag på vad som skulle hända när alla människor ska vidare i livet och bli en del av vårt samhälle. Vi behöver mötesplatser att umgås på under  avslappnade former. VIDA-projektet handlar just om det- att hitta de arenor där såväl etablerade som nya svenskar kan mötas och lära känna varandra, säger hon.

VIDA-projektet pågår till december 2017. Utöver Österåker deltar i nuläget även Täby kommun och flera andra kommuner är tillfrågade.


Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
onsdag 14 september 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 15 september 2016