Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fortsatta höga siffror för personalbemötande och trygghet

Majoriteten av boende på särskilda boenden upplever ett bra bemötande från personalen. Samtidigt har det blivit fler som varken är nöjda eller missnöjda med sitt särskilda boende. Det visar resultaten från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

97 procent av boende på särskilda boenden uppger att deras personal oftast eller alltid bemöter dem bra, vilket är en ökning med 4 procentenheter från förra året. Samtidigt uppger drygt 90 procent av de tillfrågade att de känner sig mycket eller ganska trygga på sitt särskilda boende.

Totalt har den sammantagna nöjdheten sjunkit från 85 till 78 procent medan de som varken är nöjda eller missnöjda stigit från 7 till 20 procent. 2 procent uppger att de är ganska eller mycket missnöjd med sitt särskilda boende.

Inom hemtjänsten uppger 85 procent att personalen utför sina uppgifter mycket eller ganska bra medan 3 procent anser att arbetsuppgifterna utförs ganska eller mycket dåligt. 97 procent av de svarande tycker att personalen oftast eller alltid bemöter dem på ett bra sätt.

Många känner ensamhet och oroskänslor. 40 procent uppger att de har lätta besvär med ängslan, oro eller ångest och lika många uppger att de då och då besväras av ensamhet.

Se resultaten i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida. Länk hittar du under "Mer information".

Om undersökningen

Totalt har 135 085 äldre, 62 procent, med hemtjänst eller på äldreboende i Sverige, svarat på Socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
onsdag 16 november 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 16 november 2016