Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Forskningsprojekt om samarbete mellan kommuner och landsting

Just nu pågår ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på hur socialtjänsten och landstinget samarbetar i frågor om psykisk ohälsa och missbruk.

Projektet tittar på hur man arbetar tillsammans mellan kommuner och landsting eller om det uppstår problem på grund av bristande samarbete. Syftet är att få kunskap om hur personer med dessa psykisk ohälsa och missbruk kan få så bra hjälp som möjligt.

Under sträng sekretess kommer man titta särskilt på akter där personen har fått en samordnad individuell plan (SIP). Där undersöker man hur många av dessa planer som påbörjats under ett år, vad planen handlar om och hur de följs upp.

Om projektet

Projektet drivs av FoU Nordost som är en forsknings- och utvecklingsenhet för kommunerna i nordöstra Stockholms län. Just nu studerar man socialtjänsten, psykiatrins och beroendevårdens arbete med vuxna som har problem med sin psykiska ohälsa eller missbruk.

Frågor?

David Matscheck
Projektledare FoU Nordost
david.matscheck@founordost.se
073-622 01 44

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
tisdag 31 maj 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 31 maj 2016