Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Delar av kommunal hemtjänst avvecklas

Den kommunala hemtjänsten i Österåker, Österåkers hemtjänst, har gått med ekonomisk förlust sedan flera år tillbaka. En konsekvensanalys har nu gjorts som visar att ekonomi i balans inte är möjlig att nå. Produktionsstyrelsen i Österåkers kommun har därför beslutat att avveckla delar av den kommunala hemtjänsten under hösten 2016.

I Österåkers kommun finns sju olika utförare av hemtjänst, sex privata och en kommunal. Andelen kunder inom den kommunala hemtjänsten i Österåker, Österåkers hemtjänst, har minskat från 68 till 35 procent de senaste fem åren. Österåkers hemtjänst har gått med ekonomisk förlust sedan 2010 och under 2015 har underskottet ökat kraftigt till 6,4 miljoner kronor.

De senaste åren har flera åtgärder vidtagits för att effektivisera verksamheten. Några exempel är genomgång av arbetsprocesser, införande av nya planeringssystem, elektronisk tidmätning via mobiltelefon, minskning av administration, ledning och personal.

En konsekvensanalys har nu gjorts för att ekonomi i balans ska uppnås senast den 1 januari 2017. Analysen visar att det inte är möjligt att uppnå med bibehållen kvalitet. Produktionsstyrelsen i Österåker har därför beslutat att avveckla delar av Österåkers hemtjänst under hösten 2016. Hemtjänsten kommer att avvecklas i samråd med kommunens Vård- och omsorgsnämnd, som ansvarar för att äldre och människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hemtjänst.

De delar som kommer att avvecklas är all verksamhet på öarna, samt hemtjänst under dag- och kvällstid på fastlandet. Nattpatrull och trygghetslarm på fastlandet kommer alltså att finnas kvar i kommunal regi.

Den kommunala hemtjänsten i Österåker har idag omkring 250 kunder. De kunder och anhöriga som berörs av förändringarna kommer att kontaktas efter Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 30 augusti. Kunderna kommer därefter erbjudas hemtjänst i privat regi.

Österåkers hemtjänst har idag 92 tillsvidareanställda medarbetare. Medarbetarna har informerats löpande av sina enhetschefer inför beslutet och kommer fortsätta att få regelbunden information samt personliga samtal under hösten. En arbetsmiljökonsekvensbeskrivning har också tagits fram tillsammans med fackförbunden Kommunal och Vision.

Läs handlingar från Produktionsstyrelsens extra sammanträde 5 juli 2016länk till annan webbplats

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
onsdag 6 juli 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 9 november 2016