Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostäder till flyktingar en stor utmaning

Regeringen har beslutat att Österåkers kommun ska ta emot 16-17 personer med permanent uppehållstillstånd per månad under 2016, total 154 personer. Det handlar om både vuxna och barnfamiljer som har vistats i Sverige i ett eller ett par år. En stor utmaning är att ordna bostäder åt dem.

De första familjerna anländer redan fredagen den 29 april, trots att kommunen begärt uppskov på grund av brist på bostäder. Eftersom bostäder saknas kommer de erbjudas tillfälligt boende i ett av de två hus som byggts som HVB-hem för minderåriga ensamkommande asylsökande. Här är nämligen ännu 25 av 26 platser lediga då Österåkers kommun hittills blivit anvisade färre ensamkommande flyktingungdomar än beräknat.

Regeringen har också beslutat att Österåkers kommun, utifrån kommunens andel av befolkningen i Sverige, ska ta emot fyra promille av de minderåriga ensamkommande asylsökande som kommer hit. Prognoserna är mycket osäkra, men som det ser ut idag kan det handla om omkring 60 ungdomar i år, jämfört med 144 stycken år 2015.

Det är en stor utmaning att ordna bostäder åt de flyktingar som kommer till Österåkers kommun på grund av den tvingande lag som trädde ikraft den första mars i år. Kommunens fastighetsbolag Armada söker därför tillfälligt bygglov för fem stycken modullägenheter med fyra rum vid Sågvägen. Armada söker också tillfälligt bygglov för två byggnader liknande de vid Österåkers sportcentrum. Förhoppningen är att dessa ska stå klara till sommaren.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
fredag 29 april 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 11 maj 2016