Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostäder för nyanlända i Österåker

Österåkers kommuns beredskapsutskott har fattat ett enhälligt beslut om att ett antal nya bostäder för nyanlända med permanent uppehållstillstånd ska uppföras i enlighet med bosättningslagen.

Regeringen har beslutat genom lag att Österåkers kommun ska ta emot 16-17 personer med permanent uppehållstillstånd per månad under 2016, total 154 personer. Under 2017 beräknas antalet bli omkring 15 personer i månaden. Det handlar om både vuxna och barnfamiljer. En stor svårighet är att ordna bostäder åt dem.

Österåkers kommuns beredskapsutskott därför fattat beslut att beställa av det kommunala fastighetsbolaget Armada att söka tillfälligt bygglov, uppföra och förvalta:

  • 3 lägenhetsmoduler om sammanlagt 15 fyrarumslägenheter mellan nya brandstation och Åkers Runö station.
  • 3 lägenhetsmoduler om sammanlagt 15 fyrarumslägenheter i Täljö.
  • 3 lägenhetsmoduler om sammanlagt 15 fyrarumslägenheter på kyrkans fastighet Mellansjö.

För förslag till placeringar, se kartor bland Beredskapsutskottets handlingar 
- läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

När bygglov söks för de nya bostäderna kommer kommunen att informera grannar och verksamheter i området. Byggnadsnämnden kommer också att sända ut underlag till närliggande fastigheter för grannhörande.

Tidigare har beslut fattats om nuvarande bostäder vid Österåkers sportcentrum och Sågvägen. Beslut har tidigare också fattats om att bostäder ska uppföras vid Solskiftet. Dessa är försenade och kommunen undersöker nu möjligheten att tillfälligt använda tomma lokaler i Alceahuset, tills dessa är klara.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 15 november 2016
Senast uppdaterad:
måndag 11 september 2017