Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Antilangningspåsar till 20-åringar

9 000 20-åringar i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har med start från den 30 september fått en tygkasse med posten. På påsen finns ett budskap mot langning. Utskicket är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

Den vanligaste källan till alkohol för minderåriga är kompisar, kompisars syskon och partners, det framgår av undersökningen Skolelevers drogvanor som CAN genomför årligen. Därför bedriver Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, tillsammans med storstadslänen en kommunikationsinsats riktad till unga vuxna med budskap mot langning.

- Partners, kompisar och kompisars syskon har varit den vanligaste källan till alkohol för minderåriga i många år, men gruppen har ansetts svår att nå. Genom att skicka hem budskapen till dem och genom att sprida budskapen via sociala medier hoppas vi kunna nå dem säger Anna Raninen, projektledare på CAN.

Många insatser har genom åren genomförts för att påverka föräldrar att inte förse sina minderåriga barn med alkohol. Under de senaste åren har det också varit en positiv utveckling, även om det varierar över landet.

- Det finns skillnader även mellan storstadslänen. I Skåne län är det avsevärt fler elever i årskurs nio som uppger att de får alkohol av sina föräldrar jämfört med i Stockholms och Västra Götalands län, säger Anna Raninen. Det visar att det finns behov av att anpassa det förebyggande arbetet efter lokala och regionala förhållanden. Att använda sig av den kunskap som kommer fram genom undersökningar, helt enkelt.

I Österåker

Bland ungdomar i årskurs 2 i gymnasiet anger 55 % av pojkarna och 75 % av flickorna att en kamrat eller syskon till kamrat är den vanligaste källan till alkohol. Ungefär var femte flicka och pojke anger att de får alkohol från sina föräldrar. I årskurs nio är siffrorna jämförbara. Där anger i ungefär lika stor utsträckning att en kamrat eller syskon till kamrat är den främsta källan till alkohol.

Den totala årliga alkoholkonsumtionen ligger över snittet inom Stockholms län. Bland pojkar i gymnasiet ligger siffran på 414 cl per år och 215 cl för flickor. Det kan jämföras med ett länssnitt på 315 cl för pojkar och 207 cl för flickor. I årskurs nio  dricker pojkar 148 cl alkohol per år jämfört med länssnittet på 94 cl och flickor 81 cl per år jämfört med länssnitt på 75 cl.

43 % av pojkarna och 36 % av flickorna i årskurs 2 i gymnasiet anger att de storkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare. Inom länet är motsvarande siffra 32 % respektive 30 %. I årskurs 9 storkonsumerar 15 % av pojkarna och 16 % av flickorna jämfört med 11 % respektive 12 % inom länet.

Se hela resultatet från Stockholmsenkäten på Stockholms länsstyrelses hemsida. Länk hittar du under "Mer information".

Bakgrund

Kampanjen inleddes 2014 och bedrivs av CAN och länsstyrelsen i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Kampanjen handlar dels om de skador – jobbiga saker som händer på fyllan – som unga kan råka ut för och som CAN ställer frågor om i den årliga undersökningen Skolelevers drogvanor, dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar består kampanjen av animerade filmer som sprids via sociala medier. Läs mer på www.hejdåalkoholskador.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 18 oktober 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 18 oktober 2016