Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillfällig vistelse i Österåkers kommun

Planerar du att vistas tillfälligt i Österåkers kommun och behöver hemtjänst och/ eller trygghetslarm ansöker du om det i din hemkommun. Handläggare i din hemkommun kontaktar sedan oss.

Ansök om insatsen i god tid, minst en månad i förväg. Om du ansöker för nära inpå din vistelse här, finns det risk att planeringen av ditt stöd inte hinner göras i tid.

Hemtjänst - val av utförare

När du ansöker om hemtjänst inför din vistelse här, har du rätt att välja vilken utförare inom kundvalet som ska utföra hemtjänsten. Det är bara Österåkers kommunala hemtjänst som finns tillgänglig för dig som kommer att bo på öarna.

Trygghetslarm

Precis som med hemtjänst behöver du ansöka om trygghetslarm i din hemkommun. Du behöver lämna in en extra nyckel till personalen som sköter trygghetslarmen, i händelse av att de behöver hjälpa dig i din tillfälliga bostad.

Om du ska vistas på en ö utan landförbindelse kan inställelsetiden på 45 minuter inte garanteras.

Du som har fått larm installerat ansvarar för att trygghetslarmet återlämnas enligt etikett på utrustningen vid vistelsens slut. Vid ej återlämnat larm debiteras en kostnad.

Leverans av matlåda

Om du är beviljad att få matlåda levererad via hemtjänst behöver du en mikrovågsugn för uppvärmning. I Österåkers kommun levereras maten kyld.

Medicin

Använder du medicin? Glöm inte att ta med dig medicin för hela vistelsen. Om hemtjänsten behöver hjälpa dig med medicin eller egenvård under vistelsen vänder du dig till din husläkare i din hemkommun och meddelar dem om detta. Det är din husläkare i din hemkommun som har ansvar för att planera och ordna med hälso- och sjukvårdsinsatser under din vistelse i Österåkers kommun.

Hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel? Om du har behov av hjälpmedel t.ex. höj- och sänkbar säng i ditt sommarboende vänder du dig till din arbetsterapeut. Det är arbetsterapeuten i din hemkommun som ansvarar för att planera och ordna med hjälpmedel under din vistelse i Österåkers kommun.

Tänk på att alla hygienartiklar inkl. inkontinenshjälpmedel finns med för att det ska räcka till hela vistelsen.

Kostnad

Din hemkommun fakturerar dig kostnaderna för dina beviljade insatser.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 13 februari 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 13 februari 2018