Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Snart börjar höstens anhörigcirklar

Vi träffas i entrén i Alceahuset kl 13-15 på torsdagar. Kursmaterial kommer du att få under cirkelns gång. Vi träffas ca två timmar varje gång. Detta tas upp på träffarna:

  • 22/10 Presentationsrunda och kursinnehåll. Genomgång av det friska minnet. – Susanne Fäldt – demenssjuksköterska.

  • 29/10  Demenssjukdomar: hjärnan och läkemedel. BPSD – Beteende och psykiska störningar vid demenssjukdom. Vi diskuterar hur man kan bemöta till exempel oro, aggressivitet, vandringsbeteende och sömnstörningar – Susanne Fäldt – demenssjuksköterska.

  • 5/11 Fortsättning BPSD. Förebyggande insatser och stöd – Annika Manriquez – handläggare och arbetsterapeut

  • 12/11. Information om kommunala insatser från Biståndsenheten och frågestund – Annelie Lindau, biståndshandläggare. Anhörigstöd lokalt och nationellt. Hur kan man minska risken för egen ohälsa? – Annette Lannebjer – anhörigkonsulent

  • Utvärdering av cirkeln.


Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
måndag 21 september 2015
Senast uppdaterad:
måndag 2 januari 2017