Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Högsta fart för snabb integration

Österåkers kommun har skrivit avtal med Migrationsverket om att ta emot 50 flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Detta mot bakgrund av den oroliga situationen för många människor i världen. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) vill ta ett helhetsgrepp för att mottagandet av de nya kommuninvånarna ska ske på bästa sätt.

Tanken är att de mottagna flyktingarna snabbt ska bli en del av samhället. Österåkers kommun kommer därför inom kort ta kontakt med näringslivet för att bland annat försöka få till stånd praktikplatser. Michaela Fletcher hoppas också på ett gott samarbete med bland annat föreningslivet, pensionärsförbunden SPF och PRO, samt Rotary med flera.

– Det här är inte bara ett politiskt ansvar, utan ett ansvar för hela samhället. Jag hoppas att det lokala näringslivet, föreningslivet och organisationer vill vara delaktiga i arbetet för att dessa individer ska komma in i samhället så fort som möjligt. Sätter vi inte högsta fart redan nu kommer den processen försvåras och arbetslösheten i denna grupp sannolikt bli hög. Med det kommer också kostnaderna inom ett par år att belasta kommunens medel för försörjningsstöd, säger Michaela Fletcher.

Parallellt kommer riktade satsningar att göras inom framförallt skolan. En extra satsning på modersmålsundervisning kombinerat med svenskundervisning kommer att föreslås i höstens budget. För att effektivt kunna lära sig ett nytt språk krävs att man även har goda kunskaper i sitt modersmål.

– Språkkunskaper är ett måste för att snabbt kunna komma ut i arbetslivet och bli en del av samhället. Vi gör denna satsning parallellt med arbetsplatspraktik och andra åtgärder. Vi tar emot så många flyktingar vi bedömer att vi kan klara av att ta emot och det ska vi göra på bästa sätt, avslutar Michaela Fletcher.

Redaktör:
Linnea Åslund

Publicerad:
torsdag 16 april 2015
Senast uppdaterad:
fredag 13 maj 2016