Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lyft för Solskiftets äldreboende

Helen Jaktlund med några boende på Solskiftet.

Fotograf: Ola Hedin

Socialstyrelsens nationella undersökning av äldreomsorgen 2014 visar på en kraftig ökning av andelen nöjda kunder på Solskiftets äldreboende. Solskiftet är det enda särskilda boende i Österåker som drivs av kommunen.

Andelen nöjda kunder på Solskiftets äldreboende har ökat från 70 procent nöjda kunder år 2013 till 94 procent år 2014. Några delområden där andelen nöjda kunder ökat särskilt mycket gäller bland annat trivsel, mat och måltider, utemiljö och möjlighet att vistas utomhus. När det gäller bemötande är hundra procent av kunderna nöjda.

- Det finns fortfarande områden att utveckla, men årets mätning visar att vi är på rätt väg. Vi har tagit stora kliv mot vårt mål – årets äldreboende, säger Helen Jaktlund, enhetschef. Jag vill gärna berätta vilka fantastiska medarbetare jag har. Detta är ett välförtjänt bevis på att deras fina insatser gett resultat.

Resultat från brukarundersökning 2013 och 2014
Bedömt områdeProcent nöjda kunder 2013Procent nöjda kunder 2014
Sammantaget äldreboendet70 %94 %
Bra bemötande från personal95 %100 %
Trygghet/förtroende för personal83 %94 %
Maten smakar bra39 %72 %
Trivsam måltidssituation29 %63 %
Utemiljö31 %56 %
Aktivitetsutbud54 %86 %
Trivsamt i gemensamma utrymmen 33 %67 %
Känner sig inte ensamma44 %53 %
Få kontakt med ssk70 %94 %
Meddelande om förändringar38 %50 %
Möjlighet till utevistelse65 %88 %
Få kontakt med personal80 %89 %
Vetskap om vart man vänder sig med klagomål och synpunkter55 %63 %

Redaktör:
Helena Cronberg

Senast uppdaterad:
torsdag 30 oktober 2014