Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska, MAS

I alla kommuner ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ansvarar för att kommunen bedriver en god och säker hälso- och sjukvård.

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilt boende eller vistas på biståndsbedömd dagverksamhet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar vård som meddelas av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hälso- och sjukvård som meddelas av läkare, psykolog, tandläkare etcetera ansvarar landstinget för.

MAS ansvarar för att:

 1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
 2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
 3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
 4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
 5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
  a) läkemedelshantering,
  b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
  c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Du kontaktar MAS via växeln.

För utförare

Är du en utförare av omsorg inom Österåkers kommun och letar efter riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård? Du hittar dem här:

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvårdPDF

Redaktör:
Anna Dalin

Senast uppdaterad:
torsdag 2 augusti 2018