Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst

Du som vill bo kvar hemma när krafterna avtar kan få hjälp med det du själv inte klarar av hemtjänsten. Hjälpen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Tillsammans med dig utreder en biståndshandläggare ditt behov av hjälp utifrån din hälsosituation, funktionsnedsättning och sociala situation. Därefter beslutar biståndshandläggaren vilken hjälp du kan få.

Vad kan jag få för hjälp?

Det är ditt behov som styr vad du kan få för hjälp. Detta diskuterar du tillsammans med biståndshandläggaren. Men vanliga exempel på stöd är exempelvis:

  • Matlagning
  • Tvätt
  • Städning

Tilläggstjänster

Privata hemtjänstutförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. Vanliga exempel på tilläggstjänster är:

  • Gräsklippning och trädgårdsarbete
  • Rastning av husdjur
  • Snöskottning

Hur ansöker jag?

Ansökan om hemtjänst gör du hos en biståndshandläggare. Behovet av hemtjänst prövas individuellt och utformas i samråd med dig och eventuellt dina anhöriga. Av beslutet om bistånd framgår vilka hjälpinsatser du har rätt till. Du får också information om vilka utförare du kan välja bland. När du gjort ditt val, meddelar handläggaren företaget, eller kommunens hemtjänst, att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Förenklad hemtjänstansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När får jag beslutet?

Du får ditt beslut om hemtjänst så snart som möjligt, men senast fyra veckor efter att handläggaren fått din ansökan och all efterfrågad information.

Kundval - utförare och hemtjänst

Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på tjänsten. Vill du inte välja utförare av hemtjänst tilldelas du en enligt en viss turordning.

Hitta och jämför hemtjänstutförarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig vistelse

Under Mer information har vi samlat information till dig som ska vistas tillfälligt i Österåker i sommar. Bland annat berättar vi hur du går tillväga för att få hemtjänst och/ eller trygghetslarm under din vistelse.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Kerstin Odenfelt
Senast uppdaterad:
torsdag 16 januari 2020