Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så här går det till

Så här går det till när du sökt bidrag för bostadsanpassning.

Utredning och beslut

När din ansökan är komplett utreder handläggaren ditt ärende, i många fall gör vi då ett hembesök. Därefter fattas beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Du får alltid ett skriftligt beslut på de åtgärder som beviljas. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning av åtgärd

När du fått beslut om bostadsanpassningsbidrag bestämmer du själv vilken hantverkare som du vill anlita och beställer dina åtgärder. Arbetet och anpassningen ska utföras fackmässigt och följa gällande regelverk. Företaget ska inneha F-skattesedel. Det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören, oberoende vem som gör beställningen.

Faktura och bidrag

Fakturan från hantverkaren skickas till dig som beställare. Det är du själv som godkänner och betalar fakturan. Efter att du skickat en kopia på fakturan till kommunen betalas bidraget ut. Vid större anpassningar gör handläggaren en uppföljning och hembesök innan bidraget betalas ut.

Överklagan

Om bidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Din överklagan ska komma in till kommunen inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Handläggaren gör därefter en omprövning av ärendet. Kvarstår beslutet skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du äger din bostadsanpassning, vilket innebär att du själv får stå för reparationer, service och underhåll. Undantag görs dock för teknisk avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag, för dessa kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för reparationer och service. Detta gäller exempelvis hissar, dörrautomatik och spol- och torktoaletter.

När du byter bostad

Om du vill köpa eller byta bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad. När du byter bostad förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver större anpassningar.

Om behovet upphör

Om behovet av anpassningen upphör har fastighetsägare för hyresrätter möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. I bostadsrätter finns möjligheten för bostadsrättsföreningen att ansöka om återställningsbidrag för anpassningar som genomförts utanför lägenheten. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt villaägare får själva bekosta återställningen och demontering. Ansökan om återställningsbidrag görs som en separat ansökan till kommunen.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Cecilia Kloth
Senast uppdaterad:
tisdag 6 augusti 2019