Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostadsanpassning

Du som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning.

Vad kan bidraget utgå till? 

Ett anpassningsbidrag kan till exempel användas till att ta bort trösklar och montera stödhandtag. Utomhus kan bidrag till exempel användas till att montera handledare, anordna ramper eller jämna ut nivåskillnader.

Intyg

Anpassning av bostaden måste vara nödvändiga åtgärder med hänsyn till funktionshindret. Nödvändigheten styrks genom intyg från till exempel din arbetsterapeut eller sjukgymnast efter bedömning i hemmet.

Ansökan 

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning, Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574)

Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Cecilia Kloth
Senast uppdaterad:
tisdag 6 februari 2018