Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hjälp i hemmet

Det finns olika tjänster som kan hjälpa dig att bo kvar hemma.

Tillsammans med dig utreder en biståndshandläggare ditt behov av hjälp utifrån din hälsosituation, funktionsnedsättning och sociala situation. Därefter beslutar biståndshandläggaren vilken hjälp du kan få.

Det kan till exempel vara hemtjänst eller trygghetslarm. Läs mer om dessa hjälpformer under respektive rubrik.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Kerstin Odenfelt
Senast uppdaterad:
tisdag 6 augusti 2019