Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anhörig

Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigkonsulent

Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

  • information om vilket stöd kommunen har att erbjuda,
  • Vägledning och stöd i anhörigfrågor,
  • möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter,
  • informationsträffar, föredrag och föreläsningar
  • anhörigcirklar,
  • sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Nyhetsbrev direkt till din e-post

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du en gång i månaden nyheter och information om aktiviteter riktade till dig som vårdar och stödjer en närstående.

österåker.se/nyhetsbrev

Välkommen till en anhöriggrupp

I anhöriggruppen får du träffa andra människor i liknande livssituation för samtal och gemenskap. Du ingår i en liten grupp som träffas regelbundet för att stötta och lyssna till varandra. I gruppen får du kunskaper om vad det innebär att vara anhörig och du får vägledning om hur du på olika sätt kan hantera och underlätta vardagen.

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Annette Lannebjer
Senast uppdaterad:
tisdag 3 juli 2018