Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anhörig

Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Är du anhörig till en person med missbruk eller beroende? Gå till sidan för Missbruk och beroende.länk till annan webbplats

Anhörigkonsulent

Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

  • information om vilket stöd kommunen har att erbjuda
  • vägledning och stöd i anhörigfrågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter
  • informationsträffar, föredrag och föreläsningar
  • anhörigcirklar
  • sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Nyhetsbrev direkt till din e-post

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du en gång i månaden nyheter och information om aktiviteter riktade till dig som vårdar och stödjer en närstående.

Prenumerera på nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa Anhörigstöds nyhetsbrev för juni 2019.PDF

Anhöriggrupper och kurs

Under hösten 2019 kommer Anhörigstöd i Österåkers kommun att starta en anhöriggrupp för föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en grupp för personer som har en make eller maka med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, men inte demens. dessutom kommer en kurs i "utvecklande anhörigskap" att starta.

Föräldragrupp

Välkommen till en föräldragrupp för dig som har barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Aspergers syndrom/ASD, ADHD, Tourettes syndrom med flera). I gruppen möter du andra föräldrar och får ta del av deras erfarenhet och du får stöd och vägledning av samtalsledaren. Vi använder Attentions kursmaterial.

Att vara med i föräldragruppen är kostnadsfritt, men det är viktigt att du kan vara med på samtliga träffar, då vi eftersträvar kontinuitet och stabilitet i gruppen.

Tid: Kvällstid i september - oktober vid sex tillfällen. Tider och dagar meddelas senare.
Plats: Träffpunkt Fyren, Stationsgränd 18, Åkersberga
Kursledare: Annika Ekbohm, leg. arbetsterapeut
Intresseanmälan: anhorigstod@osteraker.se

Anhöriggrupp

Välkommen att gå med i en anhöriggrupp för dig som har en make eller maka med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (ej demens). I en liten grupp träffar du andra i liknande livssituation för gemenskap och regelbundna samtal där ni stöttar och lyssnar till varandra. I samtalsgruppen ökar du dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig och du får råd och tips om hur du på olika sätt kan hantera och underlätta vardagen.

Tid: Tisdagar klockan 14.00-15.30 med start i höst
Plats: Träffpunkt Fyren, Stationsgränd 18, Åkersberga
Samtalsledare: Annette Lannebjer, anhörigkonsulent
Intresseanmälan: anhorigstod@osteraker.se eller 08-540 811 11

Kurs i utvecklande anhörigskap

Är du anhörig till någon med demenssjukdom, annan långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och vill hitta tillbaka till den du är när du inte är anhörig?
Du som tidigare har deltagit i en anhöriggrupp eller utbildning och har din närstående på särskilt boende eller växelvård har nu möjlighet att delta i kursen i utvecklande anhörigskap. Kursen syftar till att hitta ledtrådar för att bli stärkt i din livssituation och nå balans och acceptans i din roll som anhörig. 

Kursen kommer att omfatta totalt sex träffar på dagtid och har följande uppdelning och innehåll: * Presentation och din berättelse * Kommunikation och kartläggning av nuläget * Insikter och erfarenheter * Reflekterande samtal * Dina steg mot balans och acceptans * Hur är det nu? Uppföljning av dina ledtrådar

Tid: Tid meddelas vid senare tillfälle. Totalt sex träffar under eftermiddagstid under hösten. Det är viktigt att du skapar förutsättningar för att delta vid varje tillfälle.
Plats: Meddelas vid senare tillfälle.
Samtalsledare: Ulla Assarsson, licencierad coach med erfarenhet av att ha arbetat med utbildning av chefer och grupper. Ulla är själv anhörig.
Intresseanmälan: anhorigstod@osteraker.se eller 08-540 811 11

På finska-suomeksi

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Annette Lannebjer
Senast uppdaterad:
tisdag 27 november 2018