Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Äldre

Vi blir alla äldre och om du på grund av åldrande eller funktionsnedsättning har svårt att klara av vardagslivet, kan du ansöka om stöd och service hos kommunen. För vissa former av stöd behöver du skicka in en ansökan.

Av kommunen kan du få hjälp i ditt hem för att kunna bo kvar hemma. Hemtjänsten kan exempelvis hjälpa dig med större insatser som matlagning och tvätt. Fixartjänsten hjälper till med mindre vardagliga saker som att plocka ner saker från höga hyllor eller montera lampor. Du kan även ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att ta bort trösklar, montera stödhandtag eller ramper. Läs mer under Hjälp i hemmet.

Letar du efter en ny bostad finns det trygghetsboende och seniorboenden att söka via privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Hos kommunen kan du ansöka om boenden när du har omsorgsbehov. På ett särskilt boende får du omsorg dygnet runt och på ett växelvårdsboende bor du växelvis mellan ditt vanliga hem och växelvårdsboendet. Läs mer under Boende.

Det finns träffpunkter i kommunen dit du kan gå för gemenskap och aktiviteter. De flesta av aktiviteterna är gratis och kräver ingen föranmälan. Läs mer under Träffpunkter och mötesplatser.

Få oberoende rådgivning

Kontakta Äldreombudet för oberoende rådgivning och stöd kring äldreomsorgen för dig eller en närstående.

Så ansöker du

Alla former av stöd behöver du inte ansöka om. Läs mer under respektive stöd vad som gäller.

För att ansöka om stöd skriver du ut och skickar in blanketten ”Ansökan Socialtjänstlagen”. Du kan också få ett hembesök av en handläggare som hjälper dig med din ansökan. Ring in till kommunen och be att få prata med en handläggare för äldreomsorgen.

Beslut och väntetid

Efter att din ansökan kommit in får du ditt beslut så snart som möjligt, men senast inom tre månader. Din ansökan måste innehålla all den information handläggaren behöver för att fatta beslut, annars kan det dröja längre. Var noga med att fylla i ansökningsblanketten korrekt.

Överklagan

Ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om hur du gör det får du tillsammans med ditt beslut.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående.

Vad säger lagen?

Biståndsbedömt stöd till dig som är äldre ges huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Redaktör:
David Wallner

Sakkunnig:
Kerstin Odenfelt
Senast uppdaterad:
måndag 24 april 2017