Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Äldre

Om du på grund av åldrande eller funktionsnedsättning har svårt att klara av vardagslivet, kan du ansöka om stöd och service hos kommunen.

När du behöver hjälp och stöd ansöker du om det. En av kommunens biståndshandläggare gör då en utredning och kartlägger dina behov utifrån din hälsa, eventuell funktionsnedsättning och din sociala situation.

Behoven bedöms utifrån socialtjänstlagen som ska se till att människor som inte själva kan få sina behov tillgodosedda, får den hjälp de behöver. Biståndet ska underlätta för dig att leva ett självständigt liv.

Vad kostar det?

Hjälp enligt socialtjänstlagen är avgiftsbelagd. Avgifterna för hemtjänst får aldrig överskrida den maxtaxa som riksdagen har bestämt.

Äldreombud

Är du över 65 år och behöver information, stöd eller rådgivning om äldreomsorg kan du vända dig till äldreombudet i kommunen. Även anhöriga kan få stöd och hjälp. Äldreombudet är en opartisk instans.

Äldreombudet arbetar för att äldreomsorgen ska utvecklas och förbättras och förmedlar synpunkter, önskemål och klagomål till beslutsfattare och personal inom äldreomsorgen.

Äldreombudet har tystnadsplikt och du får vara anonym om du vill.

Vad innebär tystnadsplikt?

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får prata om dig och din situation med utomstående.

Redaktör:
David Wallner

Senast uppdaterad:
fredag 20 januari 2017
Sakkunnig:
Kerstin Odenfelt