Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hot och våld

Utsätts du för hot och våld eller känner du någon som utsätts kan du vända dig till socialförvaltningen.

Om du själv är drabbad eller känner någon som är drabbad kan du kontakta socialförvaltningen.

Vi kan hjälpa dig med:

  • att få kontakt med polis, sjukvård eller advokat
  • att få kontakt med andra hjälpande myndigheter och frivilliga organisationer
  • skyddat boende eller ekonomisk hjälp
  • stödsamtal till ditt/dina barn
  • råd och stöd

Våld och hot är allvarliga brott som ska polisanmälas. Om du eller någon du känner har blivit utsatt eller bevittnat våld eller hot kan du få hjälp. Här får du veta vart du kan vända dig för att få stöd eller få mer information.

Våld eller sexuella övergrepp mot barn

Barn kan utsättas för misshandel och sexuella övergrepp både inom och utanför familjen. Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du tar kontakt med socialförvaltningen. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa.

Vill du få hjälp och råd kring en anmälan kan du kontakt med chefen för enheten för stöd till barn och unga, som du når genom kommunens växel.

Barn som bevittnat eller utsatts för våld

Om ditt barn har bevittnat eller själva utsatts för våld av närstående, kontakta socialförvaltningen.

Du som är barn eller tonåring kan också själv ta kontakt för att få stöd och hjälp.

Alternativ till våld

Du som använder eller blir utsatt för våld i en nära relation kan få stöd och behandling.

Barn och ungdomar som upplevt och bevittnat vuxnas våld och/eller själv direkt utsatts för misshandel erbjuds krisbearbetning och samtal.

Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- och kompetenscenter i Täby för våld i nära relationer och en integrerad del av norska ATV, Alternativ til  vold, som har 25 års erfarenhet av våld och behandling. Österåker har  ett avtal med centret.

Du förbinder dig inte till någonting när du kontaktar oss. Vi omfattas av såväl tystnadsplikt som anmälningsskyldighet. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Du blir bemött med respekt hos oss.

Söker du råd, stöd eller vill boka tid, ring 08-768 11 12.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Maria Thomelius
Senast uppdaterad:
torsdag 25 januari 2018