Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Omsorg & stöd

Hög kvalitet på omsorg och stöd, det är vårt mål med socialtjänsten. Valfrihet finns inom flera områden som hemtjänst, särskilt boende för äldre och familjerådgivning. Du kan själv välja bland flera utförare. Du ska också på enkelt sätt kunna få stöd och insatser. I år satsar vi på nya träffpunkter för äldre med möjlighet till fysisk aktivitet. Våra barn får möjlighet att vända sig till våra barnombud för råd och stöd.

Bild på socialdirektör Susanna Kiesel

Jag hoppas att invånarna i Österåker känner att det finns stöd och hjälp att få från socialtjänsten. Utanför kontorstiden finns det en socialjour.

Susanna Kiesel, socialdirektör

Redaktör:
David Wallner

Senast uppdaterad:
onsdag 12 april 2017