Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vision och mål

År 2020 ska Österåkers kommun vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. Det står i kommunens vision. Kommunfullmäktige har också tagit fram sju mål för den här mandatperioden. Målen är bland annat att Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet, och att det ska vara hög kvalitet på omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning.   

Österåker ska vara en skärgårdskommun i världsklass. Länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. Det står i visionen för hur Österåkers kommun ska vara år 2020.

I visionen står också att Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet. Framtidstro innebär att kommunen ska ha en fortsatt tillväxt, med utveckling av näringslivet. Kommunen ska också ha en trygg och långsiktigt hållbar miljö, både när det gäller den fysiska och den sociala miljön i kommunen. Mångfald innebär att människor ska vara nöjda med att leva här. Det ska finnas valfrihet och möjligheter utifrån personers olika behov och förutsättningar. Öppenhet innebär att det ska vara lätt att ta kontakt med förtroendevalda och tjänstemän. Kommunen arbetar för att utveckla sin medborgardialog, och för att skapa en hög delaktighet och insyn i verksamheten.

Sju mål

Kommunfullmäktige har tagit fram sju mål för mandatperioden 2015-2018.

  • Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet
  • Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
  • Österåkers kommun ska ha en ekonomi i balans
  • Österåkers kommun ska ha en trygg miljö
  • Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
  • Stark och balanserad tillväxt

Säkerställer att målen uppnås

Kommunen arbetar på olika sätt för att säkerställa att målen uppnås. Bland annat genomförs olika mätningar med nöjd kund index, ett index för kundnöjdhet som visar hur nöjda kunderna är inom ett visst område. Nedan kan du läsa om hur kommunen följer upp målen. Mer information om olika mätningar och undersökningar finns på sidan kvalitet och utveckling, en länk finns under rubriken mer information.

Bästa skolkommunen i länet

Nöjd kund index mäts för förskola, andel elever med behörighet till gymnasium, andel elever som har minst godkänt i alla ämnen samt lärarnas behörighet.

Hög kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

​Nöjd kund index mäts inom hemtjänst och äldreboende. Personer med funktionsnedsättning som tar del av omsorg får svara på enkäter om verksamheten.

Professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande

Nöjd-kund-index (NKI) mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, samt i Stockholm business alliances servicemätning.

Ekonomi i balans

​Kommunen arbetar för att bibehålla en god ekonomisk hushållning. Mer information finns på sidan ekonomi och budget, en länk finns under rubriken mer information.

Trygg miljö

​Trygghetsfrågor mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Det tas även fram ett index för trygghet bland unga.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Senast uppdaterad:
måndag 17 juli 2017