Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Webbfiltrering

Österåkers kommun satsar stort på digitalisering och ser stora fördelar för elever att utvecklas, bland annat genom användade av internet. Vi är medvetna om att internet även innehåller ett mediaflöde som är olämpligt för barn.

Dock är vi också medvetna om att de kommer att mötas av det negativa mediaflödet under hela livet. Vi arbetar därför aktivt med att förbereda eleverna genom utbildning i källgranskning, etik och värdegrund, för att de ska vara så lämpade som möjligt för att möta mediaflödet i sin vardag. Vi ser också gärna att detta sker tillsammans med vårdnadshavare och övriga vuxenvärlden

Österåkers kommuns strategi är att utreda omfattningen av negativ exponering samt att se om en innehållsfiltrering av internettrafiken uppnår önskat effekt utan att det begränsar barns informationsfrihet som barnkonventionen benämner i ”att barns informationsfrihet ska tryggas och att endast material som är skadligt eller olagligt får uteslutas”.

Sedan en tid tillbaka har kommunen en ny brandvägg med vilken vi övervakar internettrafiken till våra skolor och förskolor. Med stöd av denna teknik loggar vi nu internetanvändningen per skola för att på så sätt identifiera i vilken omfattning barn exponeras för olämpligt innehåll. Med stöd av dessa fakta kommer vi att kontinuerligt analysera och vidta lämpliga åtgärder.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
måndag 26 augusti 2019