Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghet och säkerhet

Österåker ska vara en trygg och säker kommun för alla.

Kris- och säkerhetsarbete i kommunen

Österåkers kommun arbetar med kris och säkerhet. Målet med arbetet är att skapa ett säkert samhälle för alla som bor och verkar i kommunen. För att uppnå målet arbetar kommunen aktivt inom flera olika områden. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande politiska ansvaret för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet.

Trygghetsarbete

Österåker har nolltolerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun arbetar tillsammans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att tillsammans öka tryggheten. Det brotts- och drogförebyggande arbetet bedrivs i form av ett råd, Trygg i Österåker.

Försäkringar

Österåkers kommun har en olycksfallsförsäkring som omfattar elever inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Besökare i kommunen är också försäkrade under vistelsen i kommunens lokaler.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Jenny Nilsson
Senast uppdaterad:
onsdag 9 januari 2019