Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet inom socialförvaltningen

Österåkers kommun arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten inom socialförvaltningen. Genom brukarundersökningar får socialförvaltningen återkoppling om hur ni som möter oss uppfattar verksamheten.

Nu gör vi en ny brukarundersökning

Det är viktigt för oss att du som är i kontakt med socialförvaltningen blir bra bemött. Därför undersöker vi återkommande hur du har upplevt bemötandet och kvalitén. Mellan den 17 september och 18 oktober kommer du som vill få möjlighet att svara på en enkät när du möter din socialsekreterare.

2017 års brukarundersökning

Stort tack alla ni som tog er tid att svara på 2017 års brukarundersökning! Det är värdefullt för oss att få veta vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. Vi är stolta över resultatet, här kan du ta del av det.

Resultat Öppenvården: Familjemottagningen och FlottenPDF

Resultat Individ- och familjeomsorgenPDF

Resultat Personligt ombudPDF

Resultat Vård- och omsorgsnämndenPDF

Film om 2017 års brukarundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialförvaltningen har deltagit i den nationella brukarundersökningen för Socialnämndens individ- och familjeomsorg, två år i rad. Den senaste undersökningen pågick mellan den 18 september och den 13 oktober 2017. Syftet är att få fram en brukarupplevd kvalitet som kan användas för förbättringar och jämförelser inom den egna förvaltningen och mellan kommuner.

Socialförvaltningen har även gjort en brukarundersökning som omfattar övrig verksamhet inom Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. Undersökningen pågick under november månad 2017. Syftet är att få fram en brukarupplevd kvalité som kan användas för förbättringar.

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Där kan du bland annat ta del av hur väl verksamheten:

  • uppfyller socialtjänstlagen och förvaltningslagen
  • följer Socialstyrelsens ramar för handläggning och dokumentation
  • följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Är du intresserad av mer information besök kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj information om Österåker.


Redaktör:
Helena Cronberg

Senast uppdaterad:
måndag 17 september 2018