Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet inom socialförvaltningen

Österåkers kommun arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten inom socialförvaltningen. Genom brukarundersökningar får socialförvaltningen återkoppling om hur ni som möter oss uppfattar verksamheten.

Brukarundersökningar 2017

Det är viktigt för oss att du som är i kontakt med socialförvaltningen blir bra bemött. Därför undersöker vi hur du har upplevt bemötandet och kvalitén. Vi är stolta över resultatet, här kan du ta del av det.

Resultat Öppenvården: Familjemottagningen och FlottenPDF

Resultat Individ- och familjeomsorgenPDF

Resultat Personligt ombudPDF

Resultat Vård- och omsorgsnämndenPDF

Stort tack alla ni som tog er tid att svara! Det är värdefullt för oss att få veta vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre.

Socialförvaltningen har deltagit i den nationella brukarundersökningen för Socialnämndens individ- och familjeomsorg, två år i rad. Den senaste undersökningen pågick mellan den 18 september och den 13 oktober 2017. Syftet är att få fram en brukarupplevd kvalitet som kan användas för förbättringar och jämförelser inom den egna förvaltningen och mellan kommuner.

Socialförvaltningen har även gjort en brukarundersökning som omfattar övrig verksamhet inom Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. Undersökningen pågick under november månad 2017. Syftet är att få fram en brukarupplevd kvalité som kan användas för förbättringar.

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Där kan du bland annat ta del av hur väl verksamheten:

  • uppfyller socialtjänstlagen och förvaltningslagen
  • följer Socialstyrelsens ramar för handläggning och dokumentation
  • följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Är du intresserad av mer information besök kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj information om Österåker.


Redaktör:
Helena Cronberg

Senast uppdaterad:
torsdag 5 april 2018