Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet inom socialtjänst

Österåkers kommun arbetar aktivt med att följa upp och förbättra kvaliteten inom socialtjänsten. Genom brukarundersökningar kan socialförvaltningen få återkoppling om hur föräldrar och barn uppfattar verksamheten.

Kvalitet inom socialtjänsten handlar om hur väl verksamheten:

  • Uppfyller socialtjänstlagen och förvaltningslagen
  • Följer Socialstyrelsens ramar för handläggning och dokumentation
  • Följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Brukarundersökningar

Med hjälp av Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför Österåkers kommun årligen brukarundersökningar inom socialförvaltningen sedan 2008. Syftet med undersökningarna är att ge medborgare insyn i verksamheten och vara till stöd för enheternas utveckling.

Brukarundersökning 2016

Undersökningen genomfördes under perioden 12 september till och med den 28 oktober. Totalt deltog 140 personer i undersökningen vilket är en ökning med cirka 130 procent jämfört med året innan.

Störst andel positiva svar lämnades på frågorna:

  • ”om det var lätt eller svårt att förstå informationen som gavs” (91 procent positiva)
  • sammantagna nöjdheten (86 procent positiva)
  • ”om hur lätt eller svårt det har varit att få kontakt med personalen” (85 procent positiva)

Störst andel negativa svar lämnades på frågorna:

  • ”hur deras situation har förändrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten” (17 procent negativa)
  • ”socialsekreteraren frågat efter deras synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras” (17 procent negativa)
  • ”hur mycket de kunde påverka den typ av hjälp de fått” (21 procent negativa)

Statistik från SKL

Varje höst samlar SKL in statistik från Sveriges kommuner. Statistiken undersöker verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorgen. Resultatet presenteras sedan i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Helena Cronberg

Senast uppdaterad:
fredag 27 oktober 2017