Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa

Varje dag arbetar verksamheter runt om i Österåkers kommun med folkhälsan för kommunens invånare. En viktig del i det arbetet är att arbeta förebyggande inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Sedan 2016 finns en strategi för detta arbete i Österåkers kommun.

Österåkers kommun har en strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (ANDTS). Målet är ett Österåker fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och med ett minskat tobaksbruk. Fram till 2020 har Österåkers kommun därför dessa mål:

  • Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel om pengar ska minska i Österåker.
  • Antalet barn och unga i Österåker som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobak, spela om pengar eller som debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet invånare i Österåker som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel tobak eller spel om pengar ska successivt minska.
  • Invånare i Österåker med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet invånare i Österåker som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar ska minska.
  • Österåker ska följa Folkhälsomyndighetens och Länsstyrelsens direktiv och riktlinjer för att skapa en kontinuitet och samsyn inom ANDTS-arbete på nationell, regional och lokal nivå.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Senast uppdaterad:
onsdag 9 januari 2019