Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Planer och styrdokument

Kommunen tar fram olika typer av styrdokument för verksamheterna. De ligger till grund för hur kommunen ska styra verksamheten och den värdegrund som kommunen har inom olika områden.

Styrdokumenten är till exempel planer som översiktsplaner, detaljplaner och jämställdhetsplaner. Men också policydokument som kommunens upphandlingspolicy samt rutiner och riktlinjer för till exempel ekonomiskt bistånd.

Bolagsordning, ägardirektiv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för AB Åkers Kanal.pdföppnas i nytt fönster 53.9 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Bostäder AB.pdföppnas i nytt fönster 56.7 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Centrumfastigheter AB - ÖFS 2014:8.pdföppnas i nytt fönster 174.1 kB 2014-08-13 09.07
Bolagsordning för Armada Fastighets AB.pdföppnas i nytt fönster 62.8 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Kanalfastigheter AB.pdföppnas i nytt fönster 57 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Kommunfastigheter AB.pdföppnas i nytt fönster 57.3 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Mellansjö AB.pdföppnas i nytt fönster 56.4 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Projektfastigheter AB.pdföppnas i nytt fönster 55.1 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Armada Stenhagen AB.pdföppnas i nytt fönster 55.4 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Roslagsvatten AB - ÖFS 2014:12.pdföppnas i nytt fönster 368.2 kB 2015-08-25 15.39
Bolagsordning för Tunadotter AB.pdföppnas i nytt fönster 58.9 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdföppnas i nytt fönster 58.7 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Österåkers Stadsnät AB.pdföppnas i nytt fönster 57.1 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning för Österåkersvatten AB - ÖFS 2014:13.pdföppnas i nytt fönster 327.4 kB 2015-08-25 15.39
Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 97.2 kB 2014-03-28 19.47
Bolagsordning AB Åkers Kanal - ÖFS 2013-26.pdföppnas i nytt fönster 75.8 kB 2017-01-17 14.21
Bolagsordning Armada Bostäder AB - ÖFS 2013-22.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2017-01-17 14.22
Bolagsordning Armada Centrumfastigheter AB - ÖFS 2014-8.pdföppnas i nytt fönster 146.5 kB 2017-01-17 14.22
Bolagsordning Armada Fastighets AB - ÖFS 2013-21.pdföppnas i nytt fönster 90.9 kB 2017-01-17 14.22
Bolagsordning Armada Kanalfastigheter AB - ÖFS 2013-25.pdföppnas i nytt fönster 89.1 kB 2017-01-17 14.22

Delegationsordning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 183.4 kB 2016-11-08 13.14
Byggnadsnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2017-01-18 16.14
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 251.7 kB 2017-01-18 13.24
Produktionsstyrelsens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 184.8 kB 2017-01-17 15.27
Skolnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 77.3 kB 2017-01-17 15.27
Socialnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 462.2 kB 2017-01-17 15.27
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 404.9 kB 2017-01-17 15.27

Planer, program

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019.pdföppnas i nytt fönster 279.9 kB 2016-11-11 13.30
Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2014-05-19 09.26
Belysningsplan 2010.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2015-04-16 16.41
KS 2016-0213-01 Krisledningsplan Österåkers kommun.pdf 263848_1_1.pdföppnas i nytt fönster 364.4 kB 2017-01-16 13.19

Policies, riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.pdföppnas i nytt fönster 80.7 kB 2014-03-28 19.48
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2003.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2014-03-28 19.48
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, ändring 2011.pdföppnas i nytt fönster 326 kB 2014-03-28 19.48
Arkivreglemente.pdföppnas i nytt fönster 45.6 kB 2014-03-28 19.48
Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun - ÖFS 2012:1.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2014-05-19 09.22
Barn- och ungdomspolicy Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 273.1 kB 2016-03-14 08.49
Gemensamma gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.pdföppnas i nytt fönster 29 kB 2014-03-28 19.48
IT-strategi Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2014-03-28 19.48
Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020.pdföppnas i nytt fönster 383.1 kB 2014-03-28 19.48
Kommunikationspolicy.pdföppnas i nytt fönster 29 kB 2014-03-28 19.48
Konstpolicy för Österåkers kommun - ÖFS 2012:11.pdföppnas i nytt fönster 111.9 kB 2014-10-12 12.04
Kravpolicy - ÖFS 2012:14.pdföppnas i nytt fönster 24.2 kB 2015-03-31 15.06
Kvalitetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 51.6 kB 2014-03-28 19.48
Lekplatspolicy Österåker.pdföppnas i nytt fönster 159.8 kB 2014-05-07 14.08
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdföppnas i nytt fönster 5.5 MB 2014-03-28 19.48
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Österåkers kommun - ÖFS 2012:20.pdföppnas i nytt fönster 494.5 kB 2014-05-19 09.30
Markanvisningspolicy.pdföppnas i nytt fönster 966.2 kB 2014-04-28 10.45
Miljöpolicy för Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 23.6 kB 2016-02-04 07.53
Policy för förvaltning av pensionsmedel i Österåkers kommun - ÖFS 2012:12.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2015-07-07 11.22
Policy för intern kontroll i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 222.9 kB 2016-01-20 16.05
Policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 260.2 kB 2016-01-22 12.41
Policy för rökfri arbetstid.pdföppnas i nytt fönster 47.1 kB 2014-03-28 19.48
Policy för upphandling i Österåkers kommun - ÖFS 2014:17.pdföppnas i nytt fönster 336.9 kB 2015-08-25 13.51
Policy för Österåkers kommun avseende mutor och jäv.pdföppnas i nytt fönster 95.9 kB 2014-03-28 19.48
Policy gällande hot våld och trakasserier i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 68.5 kB 2014-10-09 09.38
Reglemente för revision.pdföppnas i nytt fönster 434.2 kB 2014-03-28 19.48
Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola.pdföppnas i nytt fönster 193.1 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden och Baltikum, för anställda i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 23.6 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för alkoholservering.pdföppnas i nytt fönster 88.4 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för avgiftshandläggning.pdföppnas i nytt fönster 307.9 kB 2015-07-11 16.33
Riktlinjer för bidrag till bygdegårdar.pdföppnas i nytt fönster 148.7 kB 2016-01-22 12.42
Riktlinjer för fritidshem i Österåkers kommun (från och med 2011-09-01).pdföppnas i nytt fönster 63.6 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg (från och med 2012-07-01).pdföppnas i nytt fönster 75.9 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 87.4 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning.pdföppnas i nytt fönster 109.4 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 179.2 kB 2016-01-20 15.50
Riktlinjer för musikskolor.pdföppnas i nytt fönster 50 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.pdföppnas i nytt fönster 244.1 kB 2015-09-08 15.03
Riktlinjer för sociala medier.pdföppnas i nytt fönster 199.7 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer för säkerhet avseende resor i tjänsten.pdföppnas i nytt fönster 25 kB 2014-03-28 19.48
Riktlinjer klotter och liknande skadegörelse.pdföppnas i nytt fönster 94.5 kB 2015-04-20 10.50
Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 113 kB 2016-08-22 14.29
Sponsringspolicy.pdföppnas i nytt fönster 59.3 kB 2014-03-28 19.48
Strategi för hantering av kommunens gröna frågor.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2014-03-28 19.48
Styrmodellsprinciper för beställare- och utförare i Österåker.pdföppnas i nytt fönster 521.4 kB 2015-01-23 09.07
Teknisk handbok - Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB 2014-03-28 19.48
Varumärkesplattform.pdföppnas i nytt fönster 147.2 kB 2016-05-31 16.48
Grafisk profil.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2016-06-22 16.52
Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 508.9 kB 2016-08-29 15.06

Reglementen, arbetsordningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente.pdföppnas i nytt fönster 45.6 kB 2014-03-28 19.49
Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns inklusive bilagor - ÖFS 2013:36.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2016-02-02 16.32
Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdföppnas i nytt fönster 122.4 kB 2014-03-28 19.49
Reglemente för revision.pdföppnas i nytt fönster 434.2 kB 2014-03-28 19.49
Reglemente Byggnadsnämnden - ÖFS 2014:26.pdföppnas i nytt fönster 202.2 kB 2015-04-20 17.04
Reglemente Kommunstyrelsen - ÖFS 2014:25.pdföppnas i nytt fönster 226.3 kB 2015-04-20 17.07
Reglemente Krisledningsnämnden - ÖFS 2015:9.pdföppnas i nytt fönster 138.4 kB 2015-08-25 16.45
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden - ÖFS 2015:5.pdföppnas i nytt fönster 223.4 kB 2015-04-20 17.06
Reglemente Miljö-och hälsoskyddsnämnden - ÖFS 2014:27.pdföppnas i nytt fönster 198.1 kB 2015-04-20 17.07
Reglemente Produktionsstyrelsen - ÖFS 2014:28.pdföppnas i nytt fönster 200 kB 2015-04-20 17.07
Reglemente Socialnämnden - ÖFS 2014:30.pdföppnas i nytt fönster 199.6 kB 2015-04-20 17.06
Reglemente Skolnämnden - ÖFS 2014:29.pdföppnas i nytt fönster 208.2 kB 2015-04-20 17.06
Reglemente Valnämnden - ÖFS 2015:6.pdföppnas i nytt fönster 208 kB 2015-04-20 17.03
Reglemente Vård- och omsorgsnämnden - ÖFS 2014:32.pdföppnas i nytt fönster 203.2 kB 2015-04-20 17.06
Reglemente Överförmyndaren - ÖFS 2014:33.pdföppnas i nytt fönster 184.9 kB 2015-04-20 17.09

Taxor, avgifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallstaxa för Österåkers kommun - ÖFS 2014:15.pdföppnas i nytt fönster 547.3 kB 2015-08-26 12.37
Sotningsfrister - ÖFS 2015:4.pdföppnas i nytt fönster 419.7 kB 2015-08-27 15.51
Taxa för hämtning av slam och fett i Österåkers kommun - ÖFS 2014:16.pdföppnas i nytt fönster 239.7 kB 2015-10-19 11.16
Taxa för kart-och mätenhetens verksamhet - ÖFS 2015:7.pdföppnas i nytt fönster 185.1 kB 2015-08-28 13.05
Taxa för kontroll av livsmedel och foder.pdföppnas i nytt fönster 132.5 kB 2017-01-18 13.40
Taxa för kopiering av handlingar - ÖFS 2013:20.pdföppnas i nytt fönster 127.9 kB 2014-05-19 09.42
Taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd_2017.pdföppnas i nytt fönster 507.3 kB 2017-02-14 12.36
Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.pdföppnas i nytt fönster 19.1 kB 2014-03-28 19.50
Taxa för serveringstillsyn och tillsyn enligt alkohollagen.pdföppnas i nytt fönster 120.5 kB 2017-01-18 13.42
Taxa för sotning och rengöring - ÖFS 2015:1.pdföppnas i nytt fönster 148.2 kB 2016-01-20 15.28
Taxa för tillfälligt upplåtande av offentlig plats för torghandel som står under kommunens förvaltning - ÖFS 2012:21.pdföppnas i nytt fönster 140.4 kB 2014-05-19 09.33
Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 - ÖFS 2016:2.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2016-01-20 15.28
Taxa för tillsyn enligt lag (2003-778) om skydd mot olyckor och lag (2010-1011) om brandfarlig och explosiv vara - ÖFS 2014:5.pdföppnas i nytt fönster 265.7 kB 2015-08-20 13.45
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område.pdföppnas i nytt fönster 26.9 kB 2014-03-28 19.50
Taxa för tillsyn inom tobakslagens område.pdföppnas i nytt fönster 22.3 kB 2014-03-28 19.50
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 21.4 kB 2014-03-28 19.50
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun - ÖFS 2012:22.pdföppnas i nytt fönster 121.2 kB 2014-05-19 09.36
Varför tar kommunen tillsynsavgift.pdföppnas i nytt fönster 704 kB 2014-03-28 19.50
VA-Taxa Österåkers kommun - ÖFS 2016:1.pdföppnas i nytt fönster 425.3 kB 2016-01-20 15.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Redaktör:
Elisabet Jensen

Senast uppdaterad:
tisdag 14 februari 2017