Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ledningsgrupp

Kommunens förvaltningar styrs av kommundirektören och hans ledningsgrupp. Ledningsgruppen tar beslut och samordnar förvaltningarnas arbete. Det är ledningsgruppen som har det yttersta ansvaret för att förvaltningarna genomför de förtroendevaldas beslut.

Kommunens förvaltningar består av kommunens anställda. De kallas också ibland för tjänstemän. Den högsta tjänstemannen i kommunen är kommundirektören, som är chef för förvaltningsorganisationen och leder kommunens ledningsgrupp. Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen. Förutom kommundirektören består ledningsgruppen av andra chefer inom förvaltningsorganisationen, samt VD:n för Roslagsvatten och VD:n för Armada. Nedan ser du alla medlemmar.

Kommundirektören och ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att förvaltningsorganisationen genomför de beslut som politikerna har fattat. Kommundirektören och ledningsgruppen arbetar för att samordna kommunens verksamheter, och har ett övergripande ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt.

Sören Karlsson

Staffan Erlandsson
Stf kommundirektör
Skoldirektör
08-540 810 55
staffan.erlandsson@osteraker.se

Kent Gullberg

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef
08-540 813 30
kent.gullberg@osteraker.se

Kent Henningsson

Kent Henningson
Produktionschef
08-540 810 97
kent.henningson@osteraker.se

Anne Simmasgård

Susanna Kiesel
Socialdirektör
susanna.kiesel@osteraker.se

Sören Karlsson

Eva Wiström
Kultur- och fritidschef
eva.wistrom@osteraker.se

Helena Cronberg

Helena Cronberg
Kommunikationschef
08-540 810 83
helena.cronberg@osteraker.se

Helena Cronberg

Kristina Eineborg
Näringslivs- och utvecklingsdirektör
08-540 811 40
kristina.eineborg@osteraker.se

Peter Freme

Peter Freme
Kanslichef
08-540 815 28
peter.freme@osteraker.se

Peter Freme

Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef
08-540 810 43
mohammed.khoban@osteraker.se

Katarina Leinar

Katarina Freme
Ekonomichef
08-540 810 31
katarina.freme@osteraker.se

Katarina Leinar

Stefan Nyberg
IT-chef
08-540 811 10
stefan.nyberg@osteraker.se

Kent Gullberg

Lisa Tingström
Upphandlingschef
08-540 810 81
lisa.tingstrom@osteraker.se

Mikael Medelberg

Monica Paul-Pont
Servicecenterchef
08-540 810 53
monica.paul-pont@osteraker.se

Mikael Medelberg

Mikael Dahlberg
Vd Armada

Mikael Medelberg

Mikael Algvere
Vd Roslagsvatten

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
fredag 28 september 2018