Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Organisation

Kommunen styrs av folkvalda politiker, förtroendevalda, men den består också av kommunens anställda som planerar och genomför det som de förtroendevalda beslutar. I Österåkers kommun arbetar cirka 2 000 anställda och dem möter du till exempel i skolan, på äldreboenden, när du ansöker om bygglov eller när du ska till biblioteket och låna en bok.

Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet i kommunen. De tar beslut och fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, som också är ett politiskt organ. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp.

Nämnderna ger uppdrag till förvaltningar

Under kommunfullmäktige finns sju politiska nämnder: Kommunstyrelsen,
kultur- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och produktionsstyrelsen. Nämnderna ger sina respektive förvaltningar uppdrag att genomföra de beslut som de förtroendevalda har fattat. Förvaltningarna består av kommunens anställda. Du möter dem till exempel i skolan, när du ska låna en bok på biblioteket eller ansöka bygglov. Förvaltningarna bildar tillsammans en egen organisation, förvaltningsorganisationen, som leds av kommundirektören och hans ledningsgrupp.

Organisationsskiss

Förvaltningarna har olika ansvarsområden

Förvaltningsorganisationen är uppdelad i fem olika förvaltningar med olika ansvarsområden: Kommunstyrelsens kontor, kultur- och fritidsförvaltningen, produktionsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, skolförvaltningen och socialförvaltningen. Varje förvaltning arbetar mot en politisk nämnd. Undantaget är socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som arbetar mot två nämnder.

Verksamheter och bolag

Kommunen bedriver många olika verksamheter som skolor, förskolor och äldreboenden. Men samtidigt köper vi också in tjänster från friskolor, privata äldreboenden och hemtjänstföretag. Tanken med det är att du som bor i Österåkers kommun ska ha möjlighet att välja skola, äldreboende och annan verksamhet.

Österåkers kommun har tre olika företag, bolag, som de äger helt eller delar av. Bolagen ansvarar för områden som är viktiga för kommunen: Bostadsfrågor, vattenfrågor och avfallsfrågor. Bolagen som kommunen äger helt eller delvis är: Armada fastighets AB, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
måndag 17 juli 2017