Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Profil för medarbetare och ledare

I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Varmt välkommen till Österåker.

Profil för medarbetare

Samarbetsförmåga
Du arbetar bra med människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Ansvarstagande
Du tar ansvar för ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter och förstår din egen roll i helheten. Medverkar aktivt i en fungerande dialog med andra för att utveckla verksamheten. Är självgående och kan fatta egna beslut med gott omdöme.

Professionell
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att vara resultatinriktad. Ger kunder/invånare service av hög kvalitet. Kunnig inom ditt yrkesområde.

Flexibel
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Har en förmåga att ändra ditt arbetssätt om så krävs. Ser möjligheter i förändringar.

Profil för ledare

Som ledare i Österåkers kommun använder du en ledarkompass för att navigera i ledarskapets olika riktningar i olika roller och situationer. Du använder ledarkompassen utifrån ditt uppdrag, dina egna förutsättningar och erfarenheter.

Coach
Som coach är du positivt drivande, motiverande och stödjande, hjälper till att nå mål, uppmuntrar, samt skapar delaktighet.

Fanbärare
Som fanbärare är du ett föredöme, en förebild, som visar vägen. Du är en visionär som vågar utmana utanför ramarna. Du leder förändring och är lösningsfokuserad.

Beslutsfattare
Som beslutsfattare har du uppdragsfokus, mandat, ansvar och befogenhet. Du är strategisk.

Gränssättare
Som gränssättare följer du spelreglerna, våra lagar och regler.

För att navigera i ditt ledarskap i rätt riktning har du som ledare följande kompetenser:

Tydlig
Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. 

Lyhörd
Du lyssnar med respekt och omdöme, tyder signaler och har tajming.

Trygg
Du har självinsikt, är pålitlig och stabil.

Modig
Du vågar prova nytt. Du vågar lita på andra.

Följer upp
Du analyserar och följer upp systematisk och kontinuerligt. Du leder förändring. Du visar på goda exempel.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Malin Hansson
Senast uppdaterad:
tisdag 22 oktober 2019