Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förmåner

I Österåkers kommun finns, förutom ett meningsfullt och angeläget arbete, också möjlighet till friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och andra förmåner. 

Flexibel arbetstid

Många av Österåkers kommuns verksamheter har flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare i Österåkers kommun får du årligen ett friskvårdsbidrag. 

Friskvårdstimme

Där verksamheten tillåter finns möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på arbetstid. 

Försäkringar

Medarbetare i Österåkers kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Föräldrapenningtillägg

Som medarbetare i Österåkers Kommun får du som går på betald föräldraledighet, och har varit anställd under minst 365 sammanhängande kalenderdagar, ett föräldrapenningtillägg.

 

Löneväxling

Österåkers kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension.

Omvandla semesterdagstillägg till ledig tid

Som månadsanställd medarbetare i många av Österåkers Kommuns verksamheter har du möjlighet att omvandla motsvarande semesterdagstillägget mot ledig tid. I praktiken innebär det att en medarbetare som har 25 dagars semester får 5 dagar extra ledigt och en medarbetare som har 31/32 dagars semester får 6 dagar extra ledigt.

Pension

Som medarbetare i kommunen omfattas du av kollektivavtalad tjänstepension.

Personalföreningar

AllaKan är en personalförening som erbjuder aktiviteter för alla kommunanställda. Föreningens uppdrag är att främja god hälsa. Alla medarbetare är automatiskt medlemmar.

Trälhavets konstförening har till ändamål att främja intresset för konst genom att bland annat anordna olika aktiviteter. För medlemskap i Trälhavets konstförening tas en avgift ut.

Program för personalstöd

Österåkers kommun erbjuder samtliga anställda ett program för personalstöd, dit man kan vända sig för råd och stöd i diverse frågor.

Rökfri arbetstid

Österåkers kommun har en policy kring rökfri arbetstid för att främja medarbetarnas hälsa.

Samverkansavtal

Österåkers kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Med avtalet ska samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna öka. Det ska också öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och sätta fokus på en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Semester

Som medarbetare i Österåkers Kommun har du 25 semesterdagar. Det gäller fram till det år du fyller 40 år. Efter att du har fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar.

Sjuklön

Om du skulle bli sjuk får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Det gäller dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Malin Hansson
Senast uppdaterad:
onsdag 4 september 2019