Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen beskriver nämnderna hur verksamheterna ska bedrivas utifrån den budget som de har fått från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige använder sedan verksamhetsplanen för att styra och följa upp verksamheterna och ekonomin.

Varje höst tar nämnderna fram varsin verksamhetsplan, en plan för hur de olika verksamheterna ska bedrivas under det kommande året. I verksamhetsplanen ska det bland annat finnas information om vad nämnden ska göra under året, hur arbetet ska genomföras och vilken kvalitetsnivå det ska ha. Verksamheternas olika uppdrag anges i mätbara mål, de formuleras så att de går att mäta. På så sätt blir målen lättare att följa upp.

Kommunfullmäktige använder nämndernas verksamhetsplaner för att följa upp verksamheternas visioner, mål och ekonomi.

Innehåll i verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen utgår från den budget som nämnden har fått från kommunfullmäktige, eftersom det måste finnas täckning i budgeten för de aktiviteter som verksamheterna planerar. I nämndernas verksamhetsplaner ska det bland annat framgå:

  • Hur nämnden prioriterar och fördelar sina resurser.
  • Hur verksamheten är organiserad och hur budgeten är fördelad i organisationen.
  • Vad nämnden ska göra under året, hur arbetet ska genomföras och vilken kvalitetsnivå det ska ha.
  • Hur nämnden följer upp och redovisar verksamhetens resultat.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Erik Lanner
Senast uppdaterad:
fredag 18 januari 2019