Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Budget

Varje år tar kommunen fram en budget för kommande kalenderår, så kallat budgetår. Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas. I budgeten måste intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna. 

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet med att styra kommunens verksamhet. Genom budgeten beslutas det hur pengarna ska fördelas till de olika verksamheterna, och vad verksamheterna ska uträtta för pengarna som de får.
Det ska finnas information om hur ekonomin beräknas vara vid budgetårets slut, samt övergripande mål och riktlinjer för kommunen.

Omvärldsbevakning ger större kontroll

I budgetarbetet arbetar kommunen med omvärldsbevakning för att få större kontroll över hur resurserna ska fördelas mellan verksamheterna. Information som till exempel antal barn, elever och äldre tas ut från befolkningsprognosen, och används sedan när resurserna ska fördelas. Målet med budgeten är att leverera kommunal service med hög kvalitet, och att samtidigt använda skattemedlen så effektivt som möjligt.

Budgetprocessen

I början av varje år inleds arbetet med nästkommande års budget. Arbetet börjar med en politisk beredning, där kommunens ekonomiska förutsättningar presenteras av ekonomienheten. Kommunfullmäktige fattar beslut om direktiv och anvisningar i under juni. De tar också beslut om preliminära ekonomiska ramar till de olika nämnderna.

Under juni till augusti genomför varje nämnd sedan ett eget budgetarbete. De använder sig då av de preliminära ekonomiska ramarna, och tar utifrån den fram ett förslag på en budget för sina olika verksamhetsområden.

Nämnderna lämnar in sina budgetar i augusti, och i oktober tar kommunstyrelsen fram ett slutgiltigt förslag om hur nämndernas ekonomiska ramar ska se ut. I november tar Kommunfullmäktige till slut beslut om hur budgeten inför nästa år.

Dokument

Budget 2019 med verksamhetsplan för 2019–2021 (pdf).PDF


Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Erik Lanner
Senast uppdaterad:
torsdag 31 januari 2019