Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Årsredovisning

Efter årets slut följs kommunens budget upp i en årsredovisning. Årsredovisningen visar hur det gångna året har gått. Den visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat. De kommunala bolagen ingår också i årsredovisningen.

Kommunens ekonomi följs hela tiden upp på olika sätt. Resultatet från uppföljningarna presenteras i månadsrapporter, delårsrapporter och en årsredovisning. I årsredovisningen finns kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning för det gångna året. Kommunen drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man har lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Beskrivning av verksamheten

Varje politisk nämnd beskriver årets verksamhet och hur man använt sina pengar i en förvaltningsberättelse. Ett sammandrag av styrelsens och varje nämnds förvaltningsberättelse finns med i kommunens årsredovisning. 

Det finns också information om hur de olika verksamheterna har konkurrensutsatts och antal anställda med mera. Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer.

Föregående års årsredovisning behandlas av kommunfullmäktige i april varje år. 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017(pdf, nytt fönster)PDF

Året i korthet, populärversion 2017 (pdf, nytt fönster)PDF

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2016 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2016 (pdf, nytt fönster)PDF

Årsredovisning 2015 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2015 (pdf, nytt fönster)PDF
Årsredovisning 2014 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2014 (pdf, nytt fönster)PDF
Årsredovisning 2013 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2013 (pdf, nytt fönster)PDF
Årsredovisning 2012 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2012 (pdf, nytt fönster)PDF
Årsredovisning 2011 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2011 (pdf, nytt fönster)PDF
Årsredovisning 2010 (pdf, nytt fönster)PDF
Populärversion 2010 (pdf, nytt fönster)PDF

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Katarina Freme
Senast uppdaterad:
fredag 15 juni 2018