Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sänkt skatt i Österåker 2019

Kommunalskatten i Österåker sänks med ytterligare 25 öre och blir därmed lägst i Sverige. Samtidigt ökas budgeten med 94 miljoner kronor.

På måndagen antog Kommunfullmäktige en ny budget för Österåkers kommun 2019. Den innebär bland annat att kommunalskatten sänks med ytterligare 25 öre till 17,10 kronor. Det gör att Österåker får lägst kommunalskatt i Sverige. Samtidigt tillförs verksamheterna drygt 94 miljoner mer än i föregående års budget, varav drygt 60 miljoner kronor går till förskola, skola och gymnasium och 22 miljoner kronor går till vård- och omsorg.

– Det är med glädje vi nu kan sänka skatten ytterligare för Österåkersborna. Vi har en fortsatt mycket god ekonomi i kommunen tack vare långsiktigt hållbara prioriteringar, ekonomisk styrning och en hög inflyttning med ökade skatteintäkter som följd, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer att fortsätta samarbeta i Österåkers kommun under mandatperioden 2019–2022 och har tillsammans en egen majoritet i Kommunfullmäktige.

Budgeten i korthet

Budgetförslaget innebär bland annat ökad målstyrning och uppföljning för att höja kvaliteten ytterligare. Ett mål är att Österåker ska utses till årets kvalitetskommun.

Förskola, förskoleklass, skola och fritids får en höjd peng. Satsningen på utbildning av barnskötare till förskollärare fortsätter. En utredning ska göras för att se om fler vuxna kan anställas i skolorna för att minska lärarnas administrativa arbete. Skollokaler och skolgårdar planeras få höjd standard. Dessutom ska en utredning genomföras av fler yrkesinriktade gymnasieprogram.

Inom vård och omsorg ska det utredas om en kvalitetspeng kan införas till de utförare som når kommunens kvalitetsmål, samt om ett biståndsbedömt trygghetsboende kan införas. En plan för upprustning av kommunens idrottshallar ska tas fram och byggandet av en helt ny simhall ska utredas. Möjligheten att förlänga Näsuddens naturreservat utmed Täljövikens strandängar ska undersökas.

Mer information

Budgeten i sin helhet finns via denna sida.

Ny politisk organisation i Österåkers kommun.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
onsdag 21 november 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 30 januari 2019