Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bidrag att söka för ökad tillgänglighet

Nu finns det möjlighet för föreningar och organisationer verksamma i Österåker att ansöka om tillgänglighetsbidraget, ett bidrag för åtgärder som bidrar till mer jämlika förutsättningar kring tillgänglighet.

Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. Tillgänglighetsbidraget gör det enklare för föreningar och andra icke vinstdrivande organisationer som vill bidra med tillgänglighetsanpassade åtgärder som bidrar till mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Det kan handla om fysiska ombyggnationer men även aktiviteter för personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder.

Vilka kan ansöka?

  • Förening eller organisation som är icke vinstdrivande.
  • Förening eller organisation som bedriver verksamhet i Österåker.
  • Aktiviteten eller satsningen genomförs i Österåker och gynnar den verksamhet som bedrivs i här.
  • Föreningen eller organisationen är politiskt och religiöst oberoende.
  • Satsningen ryms inte inom befintlig finansiering.
  • Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer.

Vad kan bidrag ges för?

Bidrag kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. Det kan till exempel handla om att tillgänglighetsanpassa en wc, en brygga eller att bygga en ramp. Det kan även handla om exempelvis ridning för barn och ungdomar med funktionshinder, teatergrupp för funktionshindrade eller funkisfestivalen (melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS).

För att klassas som aktivitet ska den pågå i minst en timme och omfatta minst tre personer från målgruppen som är personer med någon form av fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder.

Kommunen prioriterar nya projekt, men bidrag kan också ges till pågående åtgärder som påbörjats under 2017–2018 och som behöver delfinansiering. Åtgärder med långsiktig effekt är prioriterade.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska ha inkommit senast den 30 september 2018 genom särskilt ansökningsformulär:

Ansökningsformulär för tillgänglighetsbidrag 2018

Beslut om bidrag lämnas senast i början av december 2018, då även datum för återrapportering samt utbetalning meddelas.

Beslut om bidrag fattas av Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Återrapportering kommer att krävas av de som beviljas bidrag.

 

Miljöbidrag 2018

Under samma period finns det även möjlighet att ansöka om miljöbidrag.

Läs mer om miljöbidraget.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Daniela Balladares
Publicerad:
torsdag 7 juni 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 7 juni 2018