Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Behandling av personuppgifter

Fredagen den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya dataskyddsförordningen är till för att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen.

 Österåkers kommun behandlar bara personuppgifter om det finns rättslig grund för det. Vi gör det för att kunna fullgöra våra skyldigheter och åtaganden mot dig som invånare, fastighetsägare och näringsidkare, samt andra myndigheter.

I samband med att du har kontakter med oss kan vi komma att behandla personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter vi behandlar, och varför, beror på i vilket sammanhang behandlingen sker. Specifik information om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang får du i samband med sådan behandling. Information kan lämnas på blanketter, på vår webbplats eller i kommunikation med dig.

Mer information

Läs mer om hur Österåker behandlar personuppgifter

Kontakt

Österåkers kommun har ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Österåkers kommun
Anne Savolainen
Socialförvaltningen
184 86 Åkersberga
dataskyddsombud@osteraker.se

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
fredag 25 maj 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 2 oktober 2018