Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så får du information vid kriser

Nu är det möjligt att få sms vid allvarliga händelser eller kriser som påverkar samhället, så kallade VMA

Nu kan alla som befinner sig i närheten av ett krisområde få Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) genom sms. Radio och tv är fortfarande de viktigaste kanalerna för information vid en kris.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickas ut vid en olycka eller en allvarlig händelse som påverkar samhället. Från och med den 1 juli 2017 blev det tack vare en ändring i lagen möjligt att även skicka VMA till alla med mobiltelefon som befinner sig i ett visst område. Detta sker automatiskt. Du behöver alltså inte anmäla dig till någon tjänst för att få dessa meddelanden.

SOS Alarm, som hanterar tjänsten, räknar med att mobiloperatörerna är klara att kunna skicka sådana sms senast under oktober 2017.

Tidigare kunde sms skickas ut till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett område där en händelse inträffat. Det kan också skickas ett talmeddelande till fasta telefoner inom det drabbade området.

Skickas det alltid ut ett sms?

Regeringen har slagit fast att radio och tv är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och tv, men kompletteras vid vissa tillfällen genom ljudsignalen "Hesa Fredrik". Ljudsignalen i Österåker kan aktiveras från SOS Alarms larmcentral i Stockholm och från Storstockholms räddningscentral i Täby.

VMA via sms är också en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS Alarm om VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se om VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storstockholms brandförsvar ansvarar för "Hesa Fredrik"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 - för information vid en kris

113 13 är Sveriges nationella telefonnummer för information vid allvarliga olyckor och kriser som påverkar samhället. Hit kan du ringa och få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser. Undvik att ringa 112 för att få information.

Sms från Roslagsvatten och Österåkers kommun

Vill du få sms om det skulle hända något med vatten och avlopp eller sophämtningen i Österåker?

Roslagsvatten använder en sms-tjänst för att informera om större driftstörningar där Roslagsvatten ansvarar för VA-ledningarna eller avfallshanteringen. Meddelandet skickas till dig som berörs av driftstörningen utifrån den eller de adresser som du registrerar i systemet.

Du kan registrera flera telefonnummer. Telefonnummer till exempelvis vårdpersonal och hemtjänst kan också läggas in. När telefonnumret finns i systemet behöver du inte göra något mer.

Österåkers kommun har möjlighet att använda systemet för att informera vid allvarliga händelser i kommunen.

Registrera dig för sms från Roslagsvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer läsning

Artikel om krisberedskap i Österåkers kommun

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
torsdag 13 juli 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 13 juli 2017