Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun antar ny kostpolicy med fokus på hållbarhet

Kommunfullmäktige i Österåker har antagit en ny kostpolicy för de verksamheter i kommunen som serverar måltider och hanterar livsmedel. Policyn fastslår bland annat att andelen ekologiska, närproducerade och etiskt certifierade produkter ska öka och att matsvinnet ska minska.

Kommunens nya kostpolicy fokuserar på hållbara måltider med livsmedel som följer hållbarhetskrav gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekter. Andelen ekologiska varor ska öka varje år med målet att minst 30 procent av kosten ska bestå av ekologiska produkter år 2020.

I kostpolicyn framgår även att mängden närproducerade och närodlade råvaror ska öka, liksom andelen vegetabilier i kosten samt att användningen av tillsatser ska minskas.

– Maten som serveras i våra verksamheter ska vara sund och säker och det är glädjande att vi nu har beslutat om en ny kostpolicy med fokus på en hållbar och näringsriktig måltid samt en tydlig prioritering för de livsmedel som köps in. Kostpolicyn är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi får den mat vi eftersträvar, med mer närproducerat och ekologiskt och med höga krav på god djurhållning och en restriktiv syn på antibiotikaanvändning, säger Michaela Haga(C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun.

Omfattar samtliga verksamheter

Kostpolicyn omfattar samtliga verksamheter inom Österåkers kommun, såväl privata som kommunala, som serverar måltider och hanterar livsmedel. De verksamheter som berörs är bland annat förskolor, skolor och äldreboenden. Kostpolicyn har tagits fram utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsintag.

– Vi på måltidsenheten i Österåkers kommun är glada över den nya kostpolicyn som förtydligar vårt uppdrag. Vi för just nu diskussioner kring hur vi ska arbeta framåt med bland annat matsvinnet samt hur vi ska öka andelen ekologiska varor och bli mer klimatsmarta, säger Eva Nordenhem, kostchef i Österåkers kommun.

Österåkers kommuns nya kostpolicy hämtar du härPDF

Inga burägg

Österåkers kommun har också genom ett beslut i Kommunfullmäktige beslutat att sträva mot att endast köpa ägg från frigående hönor till verksamheterna.

Läs mer om det beslutet

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
onsdag 8 november 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 9 november 2017