Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förebygga och förbereda - så arbetar Österåkers kommun med krisberedskap

Österåkers kommun, Österåker, Åkersberga kanal

Österåkers kommun arbetar förebyggande och förberedande för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara säkra och att tillgångar och resurser inte skadas.

Österåker är en kommun utan stor industri. Vi har liten mängd tung trafik som går igenom kommunen. Däremot är vi en storstadsnära kommun. Många jobbar inne i Stockholm och kan bli påverkade på olika sätt. Det kan till exempel vara svårt att ta sig hem till Österåker om något händer i Stockholm.

- Det finns också en trygghet i att vara en storstadsnära kommun. Vi har till exempel en omfattande samverkan mellan kommunerna i regionen och en mycket kompetent räddningstjänst och polis som jobbar regionövergripande, säger Jenny Nilsson, säkerhetsstrateg i Österåkers kommun.

Hela kedjan ska hålla

Jenny Nilssons jobb är att se till att kommunen har en krisorganisation och en krisplan på plats där risker- och sårbarheter ses över, det förebyggande arbetet görs och att det inte finns några sårbarheter i kedjan.

- Vi arbetar systematiskt med förebyggande säkerhet, det är ett arbete som inte har någon början eller något slut, det pågår hela tiden. I praktiken kan det betyda allt ifrån att vi ser till att det finns brandskydd i våra fastigheter, till att vi planlägger och bygger områden och fastigheter på ett säkert sätt. Det kan på en mer jordnära nivå innebära allt ifrån att skolan lär ut om krisberedskap till att förskolebarn har reflexvästar och går på rad när de går över gatan. Att se till att man lär barnen att simma och att reflexer används. Allt är pusselbitar i det systematiska arbete som vi gör för att hålla allvarliga händelser borta, säger Jenny Nilsson.

Kommunen kliver in

Om något händer kliver kommunen in och tar sitt ansvar. En krisorganisation upprättas med krisplan, larmlista, checklistor, information till medborgarna och samverkan i regionen. Österåker samarbetar med andra kommuner, länsstyrelsen, statliga myndigheter samt med ett flertal andra aktörer.

Om jag som privatperson vill engagera mig, hur gör jag då?

- Det finns olika frivilligorganisationer att vända sig till, de gör ett jättebra jobb! Men jag skulle också vilja vända på det – vi borde engagera oss mer genom att se över vår säkerhet i vardagen. Har jag brandvarnare, funkar de? Byt till vinterdäck när så krävs, se till att barnens cykellampor fungerar. Hjälp dina medmänniskor, nattvandra, träffa andra grupper i samhället... Förebygga och förbereda, det är nyckeln, säger Jenny Nilsson.

Mer information

Artikel: Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Om Krisberedskapsveckan

Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera. Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
fredag 5 maj 2017
Senast uppdaterad:
fredag 5 maj 2017