Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samverkan för ökad trygghet

Bild på nattvandrare

Foto: Nattvandring.nu/ Lars Dahlgren/Splitz

Österåkers kommun ska vara en trygg kommun att bo och arbeta i. Kommunen samarbetar med Polisen och en mängd andra aktörer för att förebygga och minska brottsligheten samt användandet av droger.

Sedan 2012 har Österåkers kommun satsat extra på arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten här. Arbetet går under namnet Trygg i Österåker och fokus ligger på ett ökat samarbete med myndigheter, föräldrar, näringsliv och föreningar. Med den nya polisorganisation som infördes i Sverige vid årsskiftet, tillkom funktionen kommunpolis. Arbetet som kommunpolis bygger på att skapa samverkan mellan kommun och polis för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Mattias Tillberg är kommunpolis i Österåker och Vaxholm.

– Österåker är en trygg kommun att bo och leva i. Brottsstatistiken har gått ner och polisen arbetar med fokus på den lokala problembilden för att sänka brottsstatistiken ytterligare. Vi ska arbeta med hög synlighet och vara ett naturligt inslag i kommunens trygghetsskapande arbete. I de medborgardialoger vi nu genomför tillsammans med kommunen för att öka tryggheten ytterligare kan vi redan nu utläsa att en synlig och närvarande polis skapar trygghet i ett område, säger Mattias Tillberg.

Nya åtgärder och metoder

Österåkers kommun har infört flera nya åtgärder och metoder för ökad trygghet de senaste åren. Sedan 2012 anlitas en särskild bevakningstjänst för social rondering. Det innebär att väktare finns tillgängliga dygnet runt i ett arbete med socialt kontaktskapande, främst med ungdomar, men även med andra medborgare.

Väktarna har också gemensamma utsättningar med poliser, fältassistenter och nattvandrare. Nattvandrande föräldrar och andra vuxna fyller en mycket viktig funktion för tryggheten på de platser där ungdomar finns. Deras uppgift är att skapa kontakt med ungdomarna, i nära samverkan med kommunens personal.

Trygghet- en del av samhällsplaneringen

Trygghetsarbetet är också integrerat i planeringen av såväl nya bostadsområden som förnyelsen av befintliga platser. Det handlar bland annat om att skapa bättre belysning, fler mötesplatser och röjning av skymmande buskage samt klottersanering.

– Vi ser att polisens och kommunens trygghetssatsningar börjar ge resultat och arbetet fortsätter för att så många som möjligt ska känna sig trygga att vistas i våra utemiljöer, säger Lena Brodin, trygghetssamordnare och ansvarig för arbetet med Trygg i Österåker.

Trygg i Österåker

Trygg i Österåker finns på Facebook: facebook.com/tryggiosterakerlänk till annan webbplats
E-post: tryggi@osteraker.se.
Via vår mobilapp för felanmälan kan du anmäla du otrygga miljöer i Österåker. Sök på Felanmälan Österåker eller Österåkers kommun i App Store/Google Play.
Vill du bli nattvandrare? E-posta nattvandring@osteraker.se eller
tryggi@osteraker.se.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
måndag 25 april 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 3 november 2016