Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Resultat av vårens trygghetsenkät

Under våren 2016 genomförde Österåkers kommun tillsammans med polisen en trygghetsenkät för att få mer information om vad människor som bor och verkar i Österåker tycker att kommunen och polisen ska prioritera för att man ska känna sig trygg.

Totalt besvarades enkäten av strax över 600 personer, varav 63 procent var kvinnor och 37 procent män. De flesta som svarade var mellan 26 och 60 år.

44 procent av de som svarade anser att kommunen borde prioritera den generella tryggheten i kommunen mer, genom till exempel förebyggande arbete och jobba mer med belysning. 39 procent anser att kommunen borde jobba mer mot unga och 17 procent tycker det behövs fler poliser i kommunen.

De som besvarade enkäten tycker att polisen ska prioritera trygghetsskapande åtgärder, vilket bland annat innebär en mer närvarande, tillgänglig och synlig polis, mer av patrulleringar och annat förebyggande arbete. Övriga områden man anser polisen ska prioritera är narkotika, ungdomar och våldsbrott.

Under en planeringsdag den 21 september med politiker och tjänstemän i kommunen, där även vaktbolaget Prevendo och polisen deltog, diskuterades trygghetsfrågorna i kommunen. Resultatet av Trygghetsenkäten, Stockholmsenkäten och den senaste brottsstatistiken i Österåker presenterades och deltagarna fick möjlighet att diskutera och tycka till om vilka områden som kommunen och Polisen gemensamt ska prioritera i framtiden.

Arbetet med trygghetsfrågorna fortsätter via Trygg i Österåker- där bland annat polisen är en deltagande aktör. Trygg i Österåker är Österåkers kommuns trygghetsråd där politiker, tjänstemän, polisen, räddningstjänsten och Armada samarbetar för att öka tryggheten i kommunen.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
torsdag 13 oktober 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 13 oktober 2016