Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Projekt för att stödja unga till ökad sysselsättning

Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, utvecklar Österåkers kommun arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för unga som varken arbetar eller studerar att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Kommunens lagstadgade aktivitetsansvar innebär att kommunen ska ha kännedom om alla ungdomar mellan 16-20 år som inte har fullgjort sina gymnasiestudier. Dessa ungdomar ska erbjudas individuell hjälp för att kunna återgå till studier, arbete, praktik eller annan meningsfull sysselsättning. Under 2017 bedriver Österåkers kommun, med hjälp av stödet på 1 250 000 kronor, ett projekt vars huvudsyfte är att utarbeta och pröva nya arbetssätt för att fånga upp och stödja ungdomar vid studieavbrott.

– En ungdom som aldrig har påbörjat eller har avbrutit sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete blir begränsad. Därför är det av stor vikt att mobilisera kommunens insatser för ungdomar, så att deras utvecklingsprocess kan fortsätta utan några längre avbrott, säger Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun.

En studie- och yrkesvägledare och två ungdomslotsar har uppdraget att söka upp, vägleda och motivera ungdomarna. Projektledare är Linn Sandegård.

– Ibland händer det saker i livet som gör att skolan inte fungerar eller måste vänta. Då är det nödvändigt att stötta ungdomarna att hitta en sysselsättning som fungerar för dem där de befinner sig just nu. Oavsett om det handlar om att hitta motivation tillbaka till någon form av studier, att hitta jobb, praktik eller något annat, så finns vi till hands för att visa möjligheter och ge det stöd som behövs för att komma vidare. Det viktigaste är att insatserna tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål, säger Linn Sandegård, projektledare.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
fredag 2 december 2016
Senast uppdaterad:
fredag 2 december 2016