Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

God effekt av social rondering

Våldet i offentliga miljöer i Österåker har minskat kraftigt under sommaren. Enligt polisen beror det till stor del på att kommunen har satsat på social rondering med väktare i centrala Åkersberga och andra platser i kommunen.

Trygghetsmätningar visar att Österåker generellt är en trygg kommun att leva i. Enligt polisens statistik har antalet anmälda brott i offentlig miljö halverats de senaste fem åren, från 106 till 62, och ligger på ett snitt strax under länet. Under våren har polisen dock rapporterat om händelser som har skapat en känsla av otrygghet.

– Efter rapporterna från polisen under våren föreslog Alliansen i Österåker Kommunstyrelsen att utöka den social ronderingen/patrulleringen under sommaren,då den polisiära närvaron är på en mycket låg nivå. Det är naturligtvis glädjande att få ett kvitto direkt på minskade brott i offentlig miljö tack vare vår satsning, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun har därför utökat de trygghetsskapande åtgärderna under sommaren, med bland annat social rondering. Det vill säga att patrullera med kommunala väktare på olika platser i kommunen och skapa kontakt med ungdomar och andra medborgare. Ronderingen har skett och under dag- och kvällstid inklusive helgen.

– I våras uppmärksammades att våldsbrotten i offentlig miljö ökade och med tanke på den välkända minskade polisiära resurserna under sommarperioden så valde kommunen att utöka den sociala ronderingen med fokus på att öka tryggheten i Österåker. Under hösten kommer polisen att öka antalet synliga poliser i kommunen för att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Mattias Tillberg, kommunpolis.

Trygg i Österåker

Sedan 2012 har Österåkers kommun satsat extra på arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten här. Arbetet går under namnet Trygg i Österåker och fokus ligger på ett ökat samarbete med myndigheter, föräldrar, näringsliv och föreningar.

Trygg i Österåker finns på Facebook: facebook.com/tryggiosterakerlänk till annan webbplats
E-post: tryggi@osteraker.se.

Via vår mobilapp för felanmälan kan du anmäla du otrygga miljöer i Österåker. Sök på Felanmälan Österåker eller Österåkers kommun i App Store/Google Play.

Börja nattvandra

För att öka tryggheten för våra ungdomar deltar engagerade vuxna i nattvandringar under fredags- och lördagskvällar. Nattvandrare finns där ungdomar är – man är synlig och tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs – ett engagemang som gör skillnad.

Har du frågor? E-posta nattvandring@osteraker.se eller tryggi@osteraker.se.

Redaktör:
Linda Hultberg

Publicerad:
onsdag 14 september 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 14 september 2016