Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fler trygghetsskapande åtgärder

Trygghetsmätningar visar att Österåker generellt är en trygg kommun att leva i. Fram till årsskiftet 2015/2016 minskade antalet brott i kommunen och trenden har varit positiv under lång tid. Den senaste tiden har polisen dock rapporterat om några händelser som hos många har skapat oro och en känsla av otrygghet. Österåkers kommun utökar därför de trygghetsskapande åtgärderna under sommaren och resten av året.

En av dessa åtgärder är social rondering, det vill säga patrullering med kommunala väktare i såväl centrala Åkersberga och Hacksta såsom på andra platser i kommunen, däribland Ljusterö, där befolkningen ökar stort under sommaren. Detta sker under dag- och kvällstid inklusive helger. Väktarna ska finnas tillgängliga på platser där många människor samlas och arbetar med kontaktskapande, främst med ungdomar med även med andra medborgare.

Tack vare engagerade föräldrar och föreningar fortsätter nattvandringar att genomföras under hela sommaren och resten av året. Nattvandrande föräldrar och andra vuxna fyller en mycket viktig funktion för tryggheten på de platser där ungdomar finns. Deras uppgift är att skapa kontakt med ungdomarna, i nära samverkan med kommunens personal.

Trygghetsarbetet är också integrerat i planeringen av såväl nya bostadsområden som förnyelsen av befintliga platser. Det handlar bland annat om att skapa bättre belysning, fler mötesplatser och röjning av skymmande buskage samt klottersanering. Under sommar och höst 2016 satsas på trygghetsbelysning och i såväl tunnlar som vid badplatser samt siktröjning i parker som upplevs otrygga kvälls- och nattetid.

– Trygghetsfrågan är prioriterad i Österåkers kommun och trots att vi ser en ökad oro hos medborgarna, så är vi på rätt väg när det gäller trygghetsskapande åtgärder. Alla ska kunna känna sig trygga i Österåker, säger Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Trygg i Österåker

Sedan 2012 har Österåkers kommun satsat extra på arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten här. Arbetet går under namnet Trygg i Österåker och fokus ligger på ett ökat samarbete med myndigheter, föräldrar, näringsliv och föreningar.
Trygg i Österåker finns på Facebook: facebook.com/tryggiosterakerlänk till annan webbplats
E-post: tryggi@osteraker.se.

Via vår mobilapp för felanmälan kan du anmäla du otrygga miljöer i Österåker. Sök på Felanmälan Österåker eller Österåkers kommun i App Store/Google Play.

Börja nattvandra

För att öka tryggheten för våra ungdomar deltar engagerade vuxna i nattvandringar under fredags- och lördagskvällar. Nattvandrare finns där ungdomar är – man är synlig och tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs – ett engagemang som gör skillnad. Läs mer om nattvandring via länken till höger. Har du frågor? E-posta nattvandring@osteraker.se eller tryggi@osteraker.se.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
måndag 20 juni 2016
Senast uppdaterad:
måndag 20 juni 2016