Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Starkt bokslut för Österåker

Ekonomin i Österåkers kommun är fortsatt stark. Det visar bokslutet för 2014 som landar på +93 miljoner kronor.

Ekonomi i balans är ett viktigt mål för Österåkers kommun. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla den kommunala verksamhetens kvalitet och innehåll, och svara upp mot behoven i en tillväxtkommun vad gäller till exempel infrastruktur.

– Vi har god styrning på ekonomin och håller oss till de finansiella målen. Den ekonomiskt starke har helt andra möjligheter än den med svag ekonomi. Vi har kunnat genomföra satsningar på kärnverksamheterna, framför allt skolan, och kan även göra det framöver, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Det sammanlagda resultatet för föregående mandatperiod, det vill säga år 2011 till 2014, är +471 miljoner kronor. Soliditeten fortsätter att förbättras och hamnar år 2014 på 67,6 procent. Den har gått från -11 procent 2011 till +14,4 procent 2014, inklusive kommunens pensionsåtagande. Tack vare en god ekonomisk hushållning och en soliditet på över noll har kommunen haft möjlighet reservera en del för pensionsskulden samt fondera en del av överskottet i en så kallad resultatutjämningsreserv.

– Det är medel som kan användas för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna även vid en djup lågkonjunktur. Det känns tryggt för framtiden, säger Michaela Fletcher.

Kommunalskatten har under föregående mandatperiod sänkts i två steg – totalt med 58 öre – och har för 2014 varit 18:65 kronor, vilket är den åttonde lägsta kommunalskatten i länet. Kommunen har inga lån.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
fredag 20 februari 2015
Senast uppdaterad:
fredag 20 februari 2015